Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hk.

Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü TARİH : 06.04.2015 SAYI : 75497510-155[10-2013-67]-13 KONU : Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı More...

by admin | Yayınlanmış 27 dakika Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 21st, 2018
0 Comments

GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI Gelir Vergisi Kanununda gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmış, hangi tür kazanç More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Yargı Harçları Nedir? Yargı Harçları Konusunda Özellik Gösteren Durumlar Nerlerdir?

Yargı Harçları Nedir? Yargı Harçları Konusunda Özellik Gösteren Durumlar Nerlerdir? <strong> Yargı Harçları</strong> BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet Mevzuu: Madde 2 – Yargı işlemlerinden More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Gider Yazma Şartları Nelerdir? Belgesiz Gider Yazılabilir mi?

Herhangi bir belgeye dayanmaksızın yasal deftere herhangi bir gider yazmak ve bu gideri ilgili dönem beyanlarına aktarmak vergi zıyaı suçunu oluşturuyor, biliyorsunuz. Ama 213 s. VUK’un 344. maddesinin More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Tevkifat Suretiyle Ödenen Vergilerin İadesi Nasıl Yapılır?

DÖNEM İÇİNDE TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN YILLIK BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU VE MAHSUP EDİLEMEYEN TUTARLARIN İADESİ I. GİRİŞ Tahsilat sonuçları More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Kamu Alacaklarının Özel Ödeme Şekilleri Nelerdir?

KAMU ALACAKLARININ ÖZEL ÖDENME ŞEKİLLERİ I-GİRİŞ Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan diğer alacakları More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Damga Vergisinin Ödenmemesi Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı?

  Damga Vergisinin Ödenmemesi Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı? Damga vergisi sözleşme imzalanmasından dolayı alınmak olan bir vergidir… Tarafları etkilemez. Ama sözleşmeye damga vergisini More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

Komisyon Faturası (Mukteza)

    Bu çalışmada, gelir vergisi, kurumlar vergisi, komisyon hizmeti, kdv, fatura kavramları kapsamında komisyon hizmeti karşılığında fatura kesilip kesilmeyeceği ve katma değer vergisi hesabı More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
2 Comments

Gelir Unsurlarının Birleştirilmesi ve Beyanı Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi Kanununda birinci madde gelirin tanımını yaparken, ikinci madde gelirin unsurlarını belirtmiştir. Buna göre gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 17th, 2018
0 Comments

Kdv İadesi Tutarı Nasıl Hesaplanır?

KDV İADESİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? Ülkemizde yıl içerisinde yapılan toplam iadelerin neredeyse yarısı KDV Kanununda tam istisnalar arasında yer alan ihracat istisnası dolayısıyla yapılmaktadır. İhracat More...