Yargı Harçları Nedir? Yargı Harçları Konusunda Özellik Gösteren Durumlar Nerlerdir?

Yargı Harçları Nedir? Yargı Harçları Konusunda Özellik Gösteren Durumlar Nerlerdir? <strong> Yargı Harçları</strong> BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet Mevzuu: Madde 2 – Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir. Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait More...

by admin | Yayınlanmış 42 dakika Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Temmuz 21st, 2018
2 Comments

Sahte Fatura Kullananlara Af Geldi

Bilindiği gibi 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olan sahte fatura kullanma, düzenleme fiilleri nedeniyle işlenmiş olan suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik uygulaması More...

Yazar admin Aç Cuma, Temmuz 20th, 2018
0 Comments

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nedir?

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Türk Vergi Sistemindeki Yeri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), bankaların yaptıkları teslim ve hizmetlerden alınmamakta olan KDV yerine ihdas edilmiş bir More...

Yazar admin Aç Cuma, Temmuz 20th, 2018
0 Comments

Dolaylı Vergi Nedir? Dolaysız Vergi Nedir?

DOLAYLI VERGİ-DOLAYSIZ VERGİ     GİRİŞ        Dolaylı ve dolaysız vergi ayırımı verginin iktisadi mükellef ile vergi idaresi arasına başka birilerinin girip girmemesine göre yapılan bir ayırımdır.[1][1] More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

Tam ve Dar Mükellefiyet Nedir?

Tam ve Dar Mükellefiyet Nedir? TAM YÜKÜMLÜ (TAM MÜKELLEF) KİMDİR? Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratlarının tamamı üzerinden vergilendirilirler: * More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

Berat Yükleme Nedir? E-defter Berat Yükleme Süreleri Nelerdir?

e-defter berat yükleme süreleri Bilindiği gibi 2016 yılında vergi mükelleflerinin büyük kısmı e-deftere geçmiş bulunmaktadır. Tabii ki e-defter mevzuatı daha fazla önem kazanmıştır. Uygulayıcıların More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

Kdv İadesi Tutarı Nasıl Hesaplanır?

KDV İADESİ TUTARI NASIL HESAPLANIR? Ülkemizde yıl içerisinde yapılan toplam iadelerin neredeyse yarısı KDV Kanununda tam istisnalar arasında yer alan ihracat istisnası dolayısıyla yapılmaktadır. İhracat More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

Tasfiye Memurları ile Kamu Alacaklarının Takibi

TASFİYE MEMURLARI ve TAKİP USULÜ 1- GENEL MEVZUAT 6183 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

2018 KDV Tevkifatı Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

  Güncel KDV tevkifat oranlarını sizler için derledik….. KDV Tevkifat Oranları | 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan More...

Yazar admin Aç Perşembe, Temmuz 19th, 2018
0 Comments

Yeniden Değerleme Oranı Nasıl Hesaplanır?

Yeniden Değerleme Oranı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan tanımlamaya göre “yeniden değerleme oranı” yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim More...