26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Açıkmaları

KDV UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDVGUT)” ile Katma Değer Vergisi Kanununun uygulaması ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve bütün işlemler tek More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/76 Konusu :Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

VUK TASLAK MADDE 41.Madde

Vergi Usul Kanunu 41’inci maddeye ilişkin okuyucularımızdan gelen bir taslak önerisi…. VUK TASLAK MADDE 41- (1) Maliye Bakanlığı, tüm vergi beyannameleri ve bildirimlerin 3568 Sayılı Kanuna More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Tevkif yoluyla kesilen verginin, tahakkuk eden vergi farkı iade edilir mi?

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 08.07.1999 SAYI : B.07.0.GEL.0.44/4403-314/28607 KONU : Tevkif yoluyla kesilen verginin, tahakkuk eden vergiden fazla olması halinde, farkın iade More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi Damga vergisi esas itibariyle medeni ve ticari kağıtların düzenlenmesini ve kullanılması sırasında alınan bir “hukuki işlem” More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi

                                                                                                  Ankara; 30/03/2011 Sirküler: More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Cins Tashihi Nedir? Cins Tashihi Ne İşe Yarar?

Cins tashihi yapılan gayrimenkullerin değer artış kazancı vergisi! Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının hesaplanmasında, iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun)

TBMM’de Kabul Edildi. Henüz Resmi Gazete’de Yayımlanmadı Kanun No: 6663 Kabul Tarihi: 29 Ocak 2016 MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığıyla More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesine Esas Olacak Rayiç Kurlar (468 Sıra Nolu VUK Tebliği)

6 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29616 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 468) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapıları tamamlanan arsa ve işyeri teslimlerinin KDV’den istisna olup olmadığı

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1463 Tarih:05/09/2011 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1463 05/09/2011 Konu:Organize More...