ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR I-GİRİŞ:   Yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olan vergi iadesi uygulaması, 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu,  4 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 265 seri nolu  tebliğ More...

by admin | Yayınlanmış 20 saat Önce
Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULANMASI

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULANMASI       I-GİRİŞ: Yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olan vergi iadesi uygulaması, 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI VE İDARELERİN SORUMLULUKLARI

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI VE    İDARELERİN SORUMLULUKLARI I-GİRİŞ Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Geçici Olarak Görevlendirilen Personele Ödenen Gündeliklerin Vergilendirilmesi

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Mükellef Hizmetleri Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 31435689-120.03.05.01 – 101471 Tarih : 29/12/2016 Konu : Geçici More...

Yazar admin Aç Cuma, Ocak 13th, 2017
0 Comments

Finansal Kiralama…Kur Farkı…KDV Oranı….

  Soru:       Finansal      kiralama      yoluyla kiraladığımız makinelere ilişkin ödemelerimiz sonucu lehimize kur farkı oluştu. Finansal kiralama şirketine keseceğimiz faturada More...

Yazar admin Aç Cuma, Ocak 13th, 2017
0 Comments

Güncel KDV Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V. Kanunu MADDE:28) GÜNCEL KDV ORAN LİSTESİ (2007/13033 SAYILI B.K.K EKİ KARAR KAPSAMINDAKİ ORAN VE LİSTELER) Karar Sayısı : 2007/13033 Ekli “Mal ve More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİNİN KONUSU VE UNSURLARI Gelir Vergisi Kanununda gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmış, hangi tür kazanç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

SGK PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk. özelge

Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) TARİH : 12.03.2015 SAYI : 90792880-155.01.05.01[2014/3379]-280 KONU : Yapım More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Yapım işleri ile ilgili hakediş tutarları üzerinden yapılacak olan G.V, fon ve Damga Vergisi kesintilerinin hesaplanmasında KDV’nin dahil edilip edilmeyeceği hk

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 25.10.1999 SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4006-426/045852 KONU : Yapım işleri ile ilgili hakediş tutarları üzerinden yapılacak olan G.V, fon ve Damga More...