İngiltere KDV Sistemi ve Devreden KDV

  İNGİLİZ SİSTEMİNDE DEVREDEN KDV YOK…. Mükellefler iş yeri açılışı yaptıklarında ilk yapması gereken bankada ticari hesap açmak. Ticari hesap açmayanlar iş yeri açamaz. Ticari hesap ile birlikte kredi kartı kullanmak zorundadır. Vergi Dairesi mükellefin durumuna göre yada sektör bazında KDV oranı tespit etmektedir. Örneğin; More...

by admin | Yayınlanmış 1 ay Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 25th, 2017
0 Comments

Vergi İncelemelerinde Zamanaşımı Problemi

  Vergi İncelemelerinde özellikle zamanaşımı süresinin son yılında yapılan incelemelerde hem şekil hataları hem de tebligat sorunları dolayısıyla pek çok sıkıntı yaşandığı, zaten bilinen More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 24th, 2017
0 Comments

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi Damga vergisi esas itibariyle medeni ve ticari kağıtların düzenlenmesini ve kullanılması sırasında alınan bir “hukuki işlem” More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 24th, 2017
0 Comments

2017 Damga Vergisi Oranları

  DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2017-31.12.2017) (61 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Çeşidi Kanuni Dayanağı Oran/Tutar   İhale kanunlarına More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 24th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Damga Vergisi ve Harç Tutarları Artış Oranları

2016/9641 Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 18th, 2017
0 Comments

2017 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

  İŞYERLERİ ve DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA UYGULANACAK ÇTV YILLIK TUTARLARI Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (2017 Yılı) (2464 More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

E-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru

    Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru 213 sayılı Vergi Usul Kanununun More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

    Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) Amaç ve kapsam MADDE More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Usulsüzlük Cezaları

  USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017) (213 sayılı V.U.K. 352. Md, 476 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)   Mükellef Grupları 1. Derece Usulsüzlük (TL) 2. Derece Usulsüzlük (TL) Sermaye More...