Vergi İncelemelerinde Zamanaşımı Problemi

  Vergi İncelemelerinde özellikle zamanaşımı süresinin son yılında yapılan incelemelerde hem şekil hataları hem de tebligat sorunları dolayısıyla pek çok sıkıntı yaşandığı, zaten bilinen ve zaman zaman benim de yazdığım bir konudur.Bu sıkıntıların, daha önce değindiğim bir toplantıda Maliye Bakanı Sayın Naci More...

by admin | Yayınlanmış 17 saat Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 24th, 2017
0 Comments

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Süs Bitkilerini Yetiştirmek Üzere Taşınmaz Kiralanması

  24 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30075 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Ssk ve Bağ-Kur Emeklisi Gelişme Hızı Farkı Ne Zaman Verilecek?

2017 Yılında ilk defa emekli olacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2016 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya göre belirlenen GH farkı ödenecektir. Örnek:Ocak ayında ilk defa emekliliğe müracaat edenin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

E-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru

    Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru 213 sayılı Vergi Usul Kanununun More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

Bağımsız Dış Denetim Raporlama Standartları

  Raporlama Standartları: a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı: “Denetim raporu, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 12th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetim Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı

  c- Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı: “Denetlenen mali tablolara ilişkin bir görüşe yeterli düzeyde temel oluşturmak amacıyla belge incelemesi, gözlem, soru sorma ve doğrulama yoluyla More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 11th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetim İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı

  b- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı: “Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 10th, 2017
0 Comments

İndirimli Kurumlar Vergisi Beyannamelerde Problemler ve Çözüm

Bu yazımızdaki fikirler, çözümler, tamamen Kurumlar Vergisi 32/A maddesi ve tebliğler, yıllardır süren uygulamalarımız ve tecrübeler göz önüne alınarak, tarafımızdan hazırlanmıştır. Kesin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 10th, 2017
0 Comments

Yatırımcılara En Son Destek ve Teşvikler

Bölgesel ve sektörel teşviklerle ekonomik kalkınmaya yön verilmesi bir çok ülkenin kullandığı argümanlardan birisidir. Ülkemizde de bu yönde ciddi teşvikler bulunmaktadır. Yatırımlarda Devlet Yardımları More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 10th, 2017
0 Comments

Gümrük Vergisi Eksik Ödenen Araçların Sahiplerine İadesi

  9 Mayıs 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30061 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNİN More...