SGK Kamu Kurumlarına Ceza Kesebilir mi?

Kamu idarelerinin diğer bazı kurumlarına, özellikle belediyelere sıkça idari yaptırımlar uyguladığı, para cezaları kestiği görülmektedir. Söz konusu yaptırımlara, zamanında itiraz edilmediğinde, hak arama yolları kaçırıldığı için idareler yüklü idari para cezalarına ve bunların faizlerine muhatap olmaktadır. Bu para More...

by admin | Yayınlanmış 4 gün Önce
Yazar admin Aç Salı, Mayıs 1st, 2018
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin Staja Başlamalarının ve Ayrılışlarının Geç Bildirilmesi Nedeniyle Ceza Kesilmesi

“……….Sicil numaralı işyerimizle ilgili olarak (1/a) maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmediğiniz gerekçesiyle, tarafınıza 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 19th, 2018
0 Comments

Staj Yapan Öğrencilere Ücret Ödenmesi

  Staj eğitimleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Anılan Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı, çırak, kalfa ve ustaların eğitimi More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 17th, 2018
0 Comments

Kamu Kurumlarında Staj Yapan Öğrencilerin Yemek Yemeleri

  Stajını kamu kurumlarında yapan öğrencilerin, yemek yardımından ücretsiz yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Maliye Bakanlığının görüşü şöyledir. “İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Stajyer Öğrenci Maaşı Ne Kadar?

  İşletmelerde staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler bu yıl eşitlendi. 2017’de tüm öğrenciler 421.21 TL’den az maaş alamayacak. Üstelik devlet katkısı da yasalaştı. Paranın üçte More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
1 Comment

2017 Yılı Çıraklar ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret

 2017 Yılı Çıraklar ve Öğrenciler İçin Asgari Ücret Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 11th, 2017
0 Comments

Öğrencilerinin Staj Ücreti, Staj Yeri Bulma Ve Staj Sigortaları İçin Bir Çözün Önerisi

Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayanların istihdama kazandırılması amacıyla hazırlanan işbaşı eğitimi programı kapsamında hem maaş hem de sigorta primi desteği veriliyor. Türkiye’de işsizliğin More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 11th, 2017
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin Mükerrer Sigortalı Olması

  5510 sayılı Kanunun 87 inci maddesinin ( e ) bendinde 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilenlerden yükseköğretim sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 11th, 2017
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin SGK’ya Bildirilmesi ve Kesilecek Prim Oranları

  Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendinde kimlerin bakmakla yükümlü olunan kişi olduğu belirtilmiştir. More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 11th, 2017
0 Comments

Stajyer Çalıştırına 260 TL Destek…..

STAJYER ÇALIŞTIRANLARA DEVLET DESTEĞİ   Stajyer çalıştırana ayda 260 TL destek geliyor Düzenlenen torba yasaya göre stajyer çalıştırana öğrenci başına 130-260 TL destek verilecek. Tasarı More...