SGK Kamu Kurumlarına Ceza Kesebilir mi?

Kamu idarelerinin diğer bazı kurumlarına, özellikle belediyelere sıkça idari yaptırımlar uyguladığı, para cezaları kestiği görülmektedir. Söz konusu yaptırımlara, zamanında itiraz edilmediğinde, hak arama yolları kaçırıldığı için idareler yüklü idari para cezalarına ve bunların faizlerine muhatap olmaktadır. Bu para More...

by admin | Yayınlanmış 2 gün Önce
Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin Yetim Aylıklarının Kesilmesi

5510 sayılı kanunun 34’üncü maddesine göre malul olmayan erkek çocuklara bağlanan yetim aylıkları; sosyal güvenlik kanununa tabi çalışmaları halinde, öğrenimi yoksa 18 yaşını, ortaöğrenim More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ekim 15th, 2018
0 Comments

Staj Yapan Öğrencilere Ücret Ödenmesi

  Staj eğitimleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Anılan Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı, çırak, kalfa ve ustaların eğitimi More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ekim 15th, 2018
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin SGK’ya Bildirilmesi ve Kesilecek Prim Oranları

  Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendinde kimlerin bakmakla yükümlü olunan kişi olduğu belirtilmiştir. More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ekim 15th, 2018
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin Staja Başlamalarının ve Ayrılışlarının Geç Bildirilmesi Nedeniyle Ceza Kesilmesi

“……….Sicil numaralı işyerimizle ilgili olarak (1/a) maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmediğiniz gerekçesiyle, tarafınıza 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası More...

Yazar admin Aç Pazar, Ekim 14th, 2018
0 Comments

Öğrencilerinin Staj Ücreti, Staj Yeri Bulma Ve Staj Sigortaları İçin Bir Çözün Önerisi

Mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayanların istihdama kazandırılması amacıyla hazırlanan işbaşı eğitimi programı kapsamında hem maaş hem de sigorta primi desteği veriliyor. Türkiye’de işsizliğin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ekim 14th, 2018
0 Comments

Staj Yapan Öğrenciler Nasıl Sigortalanacak?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Bazı Sigorta Kollarının Uygulayacağı Sigortalılar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “(Değişik:13.2.2011-6111/24 More...

Yazar admin Aç Pazar, Ekim 14th, 2018
0 Comments

Stajyer Öğrencilerin Mükerrer Sigortalı Olması

  5510 sayılı Kanunun 87 inci maddesinin ( e ) bendinde 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilenlerden yükseköğretim sırasında staja tabi tutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ekim 13th, 2018
0 Comments

Kamu Kurumlarında Staj Yapan Öğrencilerin Yemek Yemeleri

  Stajını kamu kurumlarında yapan öğrencilerin, yemek yardımından ücretsiz yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin Maliye Bakanlığının görüşü şöyledir. “İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 5th, 2018
0 Comments

2017 Stajyer Öğrenci Maaşı Ne Kadar?

  İşletmelerde staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler bu yıl eşitlendi. 2017’de tüm öğrenciler 421.21 TL’den az maaş alamayacak. Üstelik devlet katkısı da yasalaştı. Paranın üçte More...