Sahipsiz Mallar Nedir?

  Sahipsiz Mallar   Sahipsiz mallar herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan mallardır.   İnsanların  bu malları ortak kullanmaları için tahsis işlemine (idari) gerek yoktur. Medeni Kanunun 715 inci maddesinde; “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar Devletin hüküm More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Aralık 13th, 2018
0 Comments

Kamu Malı Nedir? Kamu Malı Ne İşe Yarar?

    Kamu malı nedir? Kamu malı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mallara denir… Milli Emlak mevzuatına göre, özel kişilere ait olan taşınmazl dışındaki bütün taşınmazlar kamu malıdır… Bu More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 9th, 2018
0 Comments

Kamu Mallarının Özellikleri

  Kamu Mallarının Özellikleri   Kamu malları, doğaları gereği ya da kadimden beri kamunun ortak kullanımına açık veya bir kamu hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş olan veya bir kamu hizmetinin More...

Yazar admin Aç Cuma, Eylül 28th, 2018
0 Comments

2634 Sayılı Kanununa Göre Kültür ve Turizm Bakanlığının İmar Planı Yapma Yetkisi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının plan yapma yetkisi Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları More...

Yazar admin Aç Perşembe, Eylül 27th, 2018
0 Comments

Belediye sınırı nedir? Nasıl belirlenir?

Belediye sınırı nedir? Nasıl belirlenir? Belediye Sınırı: Beldenin veya belde sakinlerinin mahalli mahiyette, müşterek ve medeni ihtiyaçlarını düzenlemek ve tasfiye ile sorumlu tüzel kişilik olarak More...

Yazar admin Aç Perşembe, Eylül 27th, 2018
0 Comments

Ecrimisil Borcu Nereye Ödenir?

  Ecrimisil, gerçek veya tüzel kişilerinin, Hazinenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, yani Hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmazların kullanılması sonucu, Hazine (Maliye Bakanlığı Milli More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Eylül 5th, 2018
1 Comment

Hazine Taşınmazlarının Yerel Yönetimlere Bedelsiz Devri

HAZİNE TAŞINMAZLARININ YEREL YÖNETİMLERE BEDELSİZ DEVRİ 1- GİRİŞ Uygulamada Hazine taşınmazlarının mülkiyetinin, dağıtım veya tasarruf hakkının ihale usulüne tabi olmadan, kamu tüzel kişileri More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 29th, 2018
0 Comments

İmar Kanunu 11. maddeye göre terk ne demektir?

İmar Kanunu 11. maddeye göre terk ne demektir? 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi göre; imar planlarında meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 25th, 2018
0 Comments

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Resmî Gazete Tarihi: 3/9/2009 Resmî Gazete Sayısı: 27338 KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 25th, 2018
0 Comments

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/4/2009 No : 2009/14954 Dayandığı Kanunun Tarihi : 18/5/1989 No : 3561 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16/5/2009 More...