Adem-i Tahsis İlkesi Nedir? Adem-i Tahsis İlkesinin İstisnaları Nelerdir?

Adem-i Tahsis ilkesi:   Belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması olan Adem-i Tahsis ilkesi bütçede kendini tüm kamu gelirlerinin tüm kamu giderleri olarak göstermektedir. Fakat bütçede ileride de anlatılacağı gibi bunun bazı istisnaları vardır. Ademi  tahsis  yönteminde ise ; belirli  kaynaklardan  elde edilen gelirler, More...

by admin | Yayınlanmış 26 dakika Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve Ödenek İptal İşlemleri

    31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Son dakika…Başkanlık Sisteminde Bakanlıklarda Üst Yöneticiler Kimler ?

  5018 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde; “Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Nedir?

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Bütçe hakkı; kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar verme yetkisidir. Bir devletin tam egemenliğe More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Stratejik planlamanın özellikleri ve yöneldiği hedefler nelerdir?

Stratejik planlamanın özellikleri ve yöneldiği hedefler; 1. Girdilerin değil, sonuçların planlamasıdır. 2. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya yönelik, değişimi destekleyen ve geleceği More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri   5018 sayılı Kanun Genel Devleti; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olmak üzere üç kısma ayırmış, merkezi More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Kamu Zararı Kavramı ve Muhasebeleştirilmesi

KAMU ZARARI KAVRAMI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ I-GİRİŞ Kamu idareleri kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasından sorumdurlar. Her türlü kamu kaynağının More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir? 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Performans Denetçilerinde Bulunması Gereken Nitelik ve Beceriler

Performans Denetçilerinde Bulunması Gereken Nitelik ve Beceriler Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini daha hızlı ve sağlam esaslara bağlamak, kamu mali More...