Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir? 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder. Merkezi yönetim kapsamındaki More...

by admin | Yayınlanmış 4 saat Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 21st, 2018
1 Comment

Bütçenin Alenilik İlkesi Nedir?

Alenilik  Prensibi: Bütçe  tasarısıyla  bütçenin  icra  murakabesine  ait  vesikaların  muntazaman ve  gerçek  mali  durum  hakkında  hüküm  vermeye  uygun  bir  surette  yayınlanması  More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 21st, 2018
0 Comments

1050 SAYILI MUHASEBE-I UMUMIYE KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETİM VE KONTROL KANUNU ILE KARŞILASTIRILMASI-2

1050 SAYILI MUHASEBE-I UMUMIYE KANUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETİM VE KONTROL KANUNU ILE KARŞILASTIRILMASI-2 1050 SAYILI MUHASEBE-I UMUMIYE KANUNUNUN DEGERLENDIRILMESI Söz konusu More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 21st, 2018
0 Comments

Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Plan Ne Demek?

Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Planlar: Planların zaman boyutundan yapılan bir ayrımdır. Uzun vadeli planlar örgütlerin uzun vadede izleyeceği temel amaç ve stratejileri kapsar. Genellikle beş yılın üzerindeki More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Dış Denetim Nedir? Dış Denetim Birimleri Nelerdir?

Dış Denetim Dış denetim kurumu Sayıştay’dır. Kamu Yönetimi Temel Kanun Ta-sarısında merkezi idareye dahil kurum ve kuruluşlarla il özel idareleri, be-lediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Bütçe Açıklarının Ekonomik Sonuçları…

Bütçe Açıklarının Ekonomik Sonuçları Yazar : James M. BUCHANAN Borç ile karşılanan bütçe açıklarının ekonomik sonuçları hakkındaki görüşlerimi sunmam için bana verilen bu imkandan dolayı More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Bütçenin İşlev ve İlkelerinin 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi

BÜTÇENİN İŞLEV VE İLKELERİNİN 5018 SAYILI KANUN ve DİĞER KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ     Bütçeler kısa bir ifadeyle devletin belirli bir dönem içerisinde yapacağı harcamaları More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Genel Bütçe Nedir?

“Genel bütçe” olarak adlandırılan ve merkezi hükümet kurumlarını kap-sayan bütçe kapsamında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, yüksek yargı organları, bazı müsteşarlıklar ile bazı More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi Nedir?

Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi Sıfır tabanlı bütçeleme, kamu bütçelemesine ilişkin bir yaklaşım olup her yılın bütçe işlemleri kendi bünyesi içinde yargılanmakta, geçmiş yılların politikalarına More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

Bütçenin Genellik İlkesi Nedir?

Bütçenin Genellik İlkesi: Maliye kitaplarında bu ilke; iki temel üzerine konulmuştur. Bunlardan birincisi gelirlerin ve giderlerin bütçede tam olarak yer alması olan gayrisafilik ilkesi; Diğeri ise belirli More...