2018 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve Ödenek İptal İşlemleri

    31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

by admin | Yayınlanmış 42 dakika Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Eylül 6th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri   5018 sayılı Kanun Genel Devleti; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olmak üzere üç kısma ayırmış, merkezi More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Eylül 3rd, 2018
0 Comments

Adem-i Tahsis İlkesi Nedir? Adem-i Tahsis İlkesinin İstisnaları Nelerdir?

Adem-i Tahsis ilkesi:   Belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması olan Adem-i Tahsis ilkesi bütçede kendini tüm kamu gelirlerinin tüm kamu giderleri olarak göstermektedir. Fakat bütçede ileride More...

Yazar admin Aç Pazar, Eylül 2nd, 2018
0 Comments

Orta Vadeli Mali Plan Nedir?

Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci doküman Orta Vadeli Mali Plandır. 5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Eylül 1st, 2018
0 Comments

Harcama Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

HARCAMA YETKİLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Bütçe doktrininde tahakkuk memurları, program sorumlusu olarak tanımlanmaktadırlar. Bu yaklaşım, 1050 Sayılı Kanunda “Tahakkuk memurları, ödeneklerin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 29th, 2018
0 Comments

Ön Mali Kontrol Kimler Tarafından ve Nasıl Yapılır ?

Ön mali kontrol kimler tarafından ve nasıl yapılır ? “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca; ön mali kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 29th, 2018
0 Comments

Mali Sorumluluk Nedir?

Kamu Sektöründe Mali Sorumluluğun Tanımlanması Kamuda mali sorumluluğun tanımlanması oldukça güçtür. Bu güçlük, mali sorumluluğun ortaya konmasını sağlayacak mali işlemin, diğer idari işlemden More...

Yazar admin Aç Salı, Ağustos 28th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanun ve Mali Denetim-3

Sayıştay Kanun Tasarısı Taslağı ile Sayıştay’ın görev alanın genişletilmesi öngörülmektedir. Sayıştay, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ağustos 27th, 2018
0 Comments

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir? 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 26th, 2018
0 Comments

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi More...