2019 Hakediş Ödemelerinde KDV Tevkifatı Ne Kadar?

  2019 Hakediş Ödemelerinde KDV Tevkifatı Ne Kadar?   Hakediş Ödemelerinde Katma Değer Vergisi ( KDV) Uygulaması Kamu kuruluşlarınca müteahhit ve taşeronlara yaptırılan inşaat taahhüt işleri, ticari faaliyet çerçevesinde yaptırılan bir iş olduğundan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1.maddesi gereğince KDV?ne More...

by admin | Yayınlanmış 4 gün Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Ekim 1st, 2018
0 Comments

Hakediş Ödemelerinde Teminat Kesintisi

Teminat Kesintisi 1- Genel Olarak Teminat kesintisi konusundaki yasal dayanak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 54 ve 55. maddeleridir. 54. madde : ? Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun More...

Yazar admin Aç Perşembe, Eylül 27th, 2018
0 Comments

Hakediş Ödemelerinde Gelir Vergisi Kesintisi

Hakediş Ödemelerinde Gelir Vergisi Uygulaması 1- Genel Olarak Gelir Vergisi Kanununda kazanç tespiti genel olarak takvim yılı esasına dayandırılmış olmakla beraber, bazı istisnalara yer verilmiştir. More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 26th, 2018
0 Comments

Hakediş Ödemeleri Sırasında İşveren Borçlarının SGK’ dan Sorulması (2009-62 Sıra Nolu SGK Genelgesi)

Hakediş Ödemeleri Sırasında İşveren Borçlarının SGK’ dan Sorulması (2009-62 Sıra Nolu SGK Genelgesi) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 25th, 2018
0 Comments

Hakediş Ödemelerinde SSK Prim Borcu Kesintisi

SSK Prim Borcu Kesintisi ; 1- Genel Olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83.maddesinde : ? Genel ve Katma bütçeli kuruluşlar, il ve belediyeler veya sermayesinin en az yarısı genel ve katma bütçeli More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 24th, 2018
0 Comments

Hakediş ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi

Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması ( DV ) Damga Vergisi ile ilgili temel mevzuat 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan genelge ve tebliğlerdir. Buna karşın bazı More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 19th, 2018
0 Comments

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ

8 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26456 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2007/1) 1. Giriş (1) Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Müteahhit Avanslarının Muhasebe Kaydı

Müteahhit Avanslarının Muhasebe Kaydı Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe biriminin bulunduğu, kamu idaresinin katma değer vergisi More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 5th, 2017
0 Comments

SGK PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 More...

Yazar admin Aç Pazar, Nisan 2nd, 2017
0 Comments

Hakediş Ödemesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşleminin Muhasebe Kaydı-2

14. Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için faiz tahakkuku kaydı; 5 İlk hakediş ödemesinde verilen avansın 75.000.- YTL.si mahsup edilmişti. Bu hakedişte kalan 5.000.YTL.si mahsup edilmektedir. _____________  More...