Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ I-GİRİŞ Damga vergisi ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılarından biri hakediş ödemelerinde damga vergisi kesinti hakkında olmaktadır. Kamu sektörü, yapmış oldugu alımlarla ve taahüt işleriyle halihazırda milli ekonomi içresinde önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Kamu sektörünce yapılan More...

by admin | Yayınlanmış 2 ay Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Parasal Sınırları…54 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

  HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2017 – 31.12.2017) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı 5018 s. K. mad. 35, 6767 sayılı Bütçe Kanunu (i) cetveli -Yapım işleri More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Karar

      Bütünleşik kamu mali yönetim sistemine ilişkin kararı görmek için tıklayınız  More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun 4/C Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

  5510 s. KANUN 4/c (MEMUR) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden itibarensigortalı olan) (5510 sayılı Kanun madde 81) Sigortalı Payı(%) İşveren More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Oranları

  EMEKLİ KESENEĞİ Kanuni Dayanağı Çeşidi Oranı (%) 5434 s.Kan. Mad. 14; 5510 s. Kan. Geçici Mad. 4 ve 12 (1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan) Memur Payı – Kurum Payı 16–20 Genel More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminat Tutarı

    EMEKLİ KESİNTİSİ MATRAHINA EKLENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Kanuni Dayanağı Çeşidi/Oranı Dönemi Tutar Dönemi Tutar 5434 s. Kanun Ek Mad. 70; 5510 s. Kanun Geçici Madde 4; 2015/8057 More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılacak Tutarlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)   TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Parasal Sınırlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)     B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 SSK Prim Oranları

  SSK PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden öncesigortalı olan) (506s. K. mad.63, 73,78; 5510 s.K. Geçici mad.6) İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam Prim (%) İş More...