2017 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

  HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2017 – 31.12.2017) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı 5018 s. K. mad. 35, 6767 sayılı Bütçe Kanunu (i) cetveli -Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1-İllerde, kuruluş merkezlerinde, B.Şehir Bel. sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’ More...

by admin | Yayınlanmış 3 ay Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

2017 Parasal Sınırları…54 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 24th, 2017
0 Comments

Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ I-GİRİŞ Damga vergisi ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılarından biri hakediş ödemelerinde damga vergisi kesinti hakkında olmaktadır. Kamu sektörü, yapmış More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Karar

      Bütünleşik kamu mali yönetim sistemine ilişkin kararı görmek için tıklayınız  More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun 4/C Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

  5510 s. KANUN 4/c (MEMUR) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden itibarensigortalı olan) (5510 sayılı Kanun madde 81) Sigortalı Payı(%) İşveren More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Oranları

  EMEKLİ KESENEĞİ Kanuni Dayanağı Çeşidi Oranı (%) 5434 s.Kan. Mad. 14; 5510 s. Kan. Geçici Mad. 4 ve 12 (1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan) Memur Payı – Kurum Payı 16–20 Genel More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminat Tutarı

    EMEKLİ KESİNTİSİ MATRAHINA EKLENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Kanuni Dayanağı Çeşidi/Oranı Dönemi Tutar Dönemi Tutar 5434 s. Kanun Ek Mad. 70; 5510 s. Kanun Geçici Madde 4; 2015/8057 More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılacak Tutarlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)   TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Parasal Sınırlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)     B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 SSK Prim Oranları

  SSK PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden öncesigortalı olan) (506s. K. mad.63, 73,78; 5510 s.K. Geçici mad.6) İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam Prim (%) İş More...