2017 Parasal Sınırları…54 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Hakediş Ödemesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesi İşleminin Muhasebe Kaydı-2

14. Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlar için faiz tahakkuku kaydı; 5 İlk hakediş ödemesinde verilen avansın 75.000.- YTL.si mahsup edilmişti. Bu hakedişte kalan 5.000.YTL.si mahsup edilmektedir. _____________  More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Hakediş Ödenmesi Suretiyle Maddi Duran Varlık Edinilmesine İlişkin Muhasebe Kayıtları-1

HAKEDİŞ ÖDENMESİ SURETİYLE MADDİ DURAN VARLIK EDİNİLMESİ İŞLEM SÜRECİ Bu çalışma bir örnek üzerinden yapılacaktır. Örneğin yapıldığı kamu idaresinde tek bir muhasebe biriminin bulunduğu, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

hakediş ödemeleri ile kesin teminatın iade edilmesinde ilişiksizlik belgesinin kanıtlayıcı belge olarak ödeme belgesine bağlanıp bağlanmayacağı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20/650/11051                                                                       More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

Taşınmazların Kiralanmasının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI   Örnek 1: Hazineye ait kayıtlı değeri 1.200.000 TL olan bina, 01/08/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık 10.000 TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. More...

Yazar admin Aç Salı, Ocak 10th, 2017
0 Comments

ABD DEVLET MUHASEBESİ DENETİM SİSTEMİ

ABD DEVLET MUHASEBESİ DENETİM SİSTEMİ       I-GİRİŞ Amerika Birleşik Devletleri (ABD), elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. ABD muhasebe sistemi More...

Yazar admin Aç Salı, Ocak 10th, 2017
0 Comments

Tek Hazine Sistemi Nedir? Tek Hazine Sistemi Ne İşe Yarar?

Tek Hazine Sistemi Nedir? Tek Hazine Sistemi Ne İşe Yarar? Tek hazine hesabı sisteminin esası, sistem kapsamına alınan muhasebe birimlerinin yapacakları ödeme ve tahsilat işlemleri sonunda ortaya çıkacak More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 9th, 2017
0 Comments

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Bedelsiz Devrinin Muhasebeleştirilmesi

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN BAŞKA BİR KAMU İDARESİNE BEDELSİZ DEVRİ:   Örnek 5: Artvin İlinde Hazineye ait olan arsa Artvin Belediyesine ilgili mevzuat çerçevesinde bedelsiz olarak devredilmiştir. More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 9th, 2017
0 Comments

Taşınmazların Taksitli Satışı Halinde Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

TAŞINMAZLARIN TAKSİTLİ SATIŞI   Örnek 5: Hazineye ait 20.000 TL değerindeki arsa, 01/05/2014 tarihinde 20.000 TL bedelle 3.000 TL’si peşin, geri kalan tutarın ilk taksiti 01/11/2014 tarihinde; ikinci More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 9th, 2017
0 Comments

Taşınmaz Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI TESİSİ Örnek 4: Hazineye ait kayıtlı değeri 6.000.000 TL olan arsa üzerinde 15/12/2014 tarihinde otel yapımı için (A) şahsı lehine yıllık 10.000 TL bedel ile More...