2017 Parasal Sınırları…54 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Salı, Şubat 28th, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Parasal Sınırlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)     B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Hakediş ve Sair Ödemelerde Vergi Borcu Sorgulama

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, ALACAKLI HAK SAHİPLERİNE YAPACAKLARI ÖDEMELERDE “VERGİ BORCU SORGULAMA” VE “VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE” ARAMA İŞLEM VE SÜREÇLERİNE GENEL BİR More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

  HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2017 – 31.12.2017) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı 5018 s. K. mad. 35, 6767 sayılı Bütçe Kanunu (i) cetveli -Yapım işleri More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılacak Tutarlar

  25 Ocak 2014 Tarihli  ve 28893 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(SAYI: 2014/1)   TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminat Tutarı

    EMEKLİ KESİNTİSİ MATRAHINA EKLENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Kanuni Dayanağı Çeşidi/Oranı Dönemi Tutar Dönemi Tutar 5434 s. Kanun Ek Mad. 70; 5510 s. Kanun Geçici Madde 4; 2015/8057 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Oranları

  EMEKLİ KESENEĞİ Kanuni Dayanağı Çeşidi Oranı (%) 5434 s.Kan. Mad. 14; 5510 s. Kan. Geçici Mad. 4 ve 12 (1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan) Memur Payı – Kurum Payı 16–20 Genel More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun 4/C (Memur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

  5510 s. KANUN 4/c (MEMUR) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden itibarensigortalı olan) (5510 sayılı Kanun madde 81) Sigortalı Payı(%) İşveren More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 SSK Prim Oranları

  SSK PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden öncesigortalı olan) (506s. K. mad.63, 73,78; 5510 s.K. Geçici mad.6) İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam Prim (%) İş More...

Yazar admin Aç Pazar, Şubat 26th, 2017
0 Comments

Döviz İşlemleri Muhasebe Hataları-2

MUHASEBE BİRİMLERİNDE YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİNDE SIKLIKLA GÖRÜLEN HATALAR-4 Teminat olarak teslim edilen kişi malı dövizlerden her hangi bir nedenle gelir kaydedilmesi gerekenler, kayıtlı değerleri More...