Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, Sayıştay tarafından kesin hükme bağlama ya da adlî, idarî veya askerî yargılama sonunda da tespit edilebilir. Kamu Zararında esas More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
1 Comment

Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE DAMGA VERGİSİ I-GİRİŞ Damga vergisi ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılarından biri hakediş ödemelerinde damga vergisi kesinti hakkında olmaktadır. Kamu sektörü, yapmış More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Adem-i Tahsis İlkesi Nedir? Adem-i Tahsis İlkesinin İstisnaları Nelerdir?

Adem-i Tahsis ilkesi:   Belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması olan Adem-i Tahsis ilkesi bütçede kendini tüm kamu gelirlerinin tüm kamu giderleri olarak göstermektedir. Fakat bütçede ileride More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Proje Özel Hesabı Nedir?

104 Proje özel hesabı Hesabın niteliği MADDE 23- (1) Proje özel hesabı; dış finansman kaynağından, kamu idareleri adına dış proje kredisi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya uygun görülen More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Bütçe Ödeneklerinin Kullanılması

  5018 sayılı kanunda Bütçe; “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. Bütçeler, More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Muhasebat Genel Müdürlüğü kapatılacak mı?

    Şok…Muhasebat Genel Müdürlüğü kapanıyor mu? Muhasebat Genel Müdürlüğü daha öncede dikkat çeken uygulamalara imza atmıştı… Özellikle bünyesinde istihdam ettiği ve son More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin 55 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği (Yeni)

  25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

Mutemet Nedir? Mutemet Ne İş Yapar

    KAMU MALİ MEVZUATIMIZDA MUTEMETLİK MÜESSESESİ GİRİŞ Mutemetlik, başkası nam ve hesabına mali işlem yapmak (tahsil etmek, ödeme yapmak, muhafaza etmek, göndermek vs.) anlamına gelmektedir. Maaşların More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

Temsil Ağırlama Giderleri Örnek Sayıştay Kararları-1

Temsil Ağırlama Giderleri Örnek Sayıştay Kararları TEMSİL, AĞIRLAMA 8. Daire Karar Tarihi : 25.6.1996 Tutanak No : 3571 Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığı 1994 İşletme More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanuna Göre Mali Sorumlular Kimlerdir?

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YER ALANLARIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI:               GİRİŞ : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi More...