Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Plan Ne Demek?

Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Planlar: Planların zaman boyutundan yapılan bir ayrımdır. Uzun vadeli planlar örgütlerin uzun vadede izleyeceği temel amaç ve stratejileri kapsar. Genellikle beş yılın üzerindeki planlar uzun vadeli plan olarak, uzun vadeli planların uygulamaya yönelik açılımları olan bir ila beş yıl arasındaki planlar More...

by admin | Yayınlanmış 2 dakika Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Üst Yöneticinin Mali Sorumluluk Alanı

Üst Yöneticilerin Sorumluluk Alanı 5018 sayılı Kanunun mali literatürümüze kazandırdığı kavramlardan birisi de üst yöneticilerdir. Anılan Genel Kurul Kararında üst yöneticilerin sorumlulukları More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Hakediş Ödemelerinde Teminat Kesintisi

Teminat Kesintisi 1- Genel Olarak Teminat kesintisi konusundaki yasal dayanak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 54 ve 55. maddeleridir. 54. madde : ? Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Harcırah Kanununa Tabi mi?

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA TABİ OLMALARI Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar kapsamında 5018 sayılı Kanun kapsamına alınarak More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Bütçe Dışı Avans Nedir?

Bütçe Dışı Avans Nedir? Bütçe dışı ön ödemeler Madde 7 — İlgili kanunların bütçe dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerde bütçe dışı More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanun Mali Sorumlular Kimlerdir?

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YER ALANLARIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI:               GİRİŞ : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Başbakanlık Uzmanlığı Nedir? Kimler Başbakanlık Uzmanı Olabilir?

26 Mart 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29307 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Haziran 18th, 2018
0 Comments

Döner Sermayeli Bütçeler Nedir? Döner Sermaye Nedir?

Döner sermayeli  işletme  bütçeleri: Türkiye’de  bütçede  genellik  ilkesinin  önemli  istisnalarından  biriside döner  sermaye  bütçeleridir. Kamu ekonomisi  kuruluşlarına  döner sermaye  More...

Yazar admin Aç Pazar, Haziran 17th, 2018
0 Comments

HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HARCAMA YETKİLİSİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu harcama sürecinde ciddi değişiklikler olmuş, More...

Yazar admin Aç Pazar, Haziran 17th, 2018
0 Comments

Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek Nasıl Kullanılır?

YEDEK ÖDENEK Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli More...