Kamu Malı Nedir? Kamu Malı Ne İşe Yarar?

    Kamu malı nedir? Kamu malı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mallara denir… Milli Emlak mevzuatına göre, özel kişilere ait olan taşınmazl dışındaki bütün taşınmazlar kamu malıdır… Bu noktada yer altı, yer üstü, deniz, madenler, ormanlar genel kamu malı tanımı içerisinde yer alır. Devlet adına tapuya More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Resmi Tatil, Hafta Sonu Tatilinde Harcırah Ödenir mi?

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.17-520-290 Konu : İlköğretim Müfettişleri Harcırahı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA ………………. VALİLİĞİNE İlköğretim More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri   5018 sayılı Kanun Genel Devleti; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olmak üzere üç kısma ayırmış, merkezi More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri Nelerdir?

5018 sayılı kanunun 5’inci maddesinde kamu maliyesinin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde sayıllmıştır. Kamu maliyesinin temel ilkeleri Madde 5-Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır: a) Kamu More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bütçenin Ön izin İlkesi Nedir?

Önceden  İzin  Prensibi:   Bütçe  tasarısının  ait  olduğu  mali  yıl  yani  öngörülen harcamaların  yapılacağı  ve  gelirlerin  tahsil  edilecegi  devre , başlamazdan  önce  More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Orta Vadeli Program Nedir?

Orta Vadeli Program Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda Mayıs ayı sonuna kadar DPT tarafından hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Ek Ödenek Nedir? Ek Ödeneğe Neden İhtiyaç Duyulur?

    Bütçe Niçin Ek Ödenek İster ? Ülkemizdeki   bütçe   uygulamalarıyla   ilgili   olarak   yapılan   bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Taşınır Mal İşlemlerinde Kullanılan Defter ve Belgeler

TAŞINIR MAL KAYIT İŞLEMLERİNDE KULLANILACAK DEFTER VE BELGELER   I – GİRİŞ   5018 Sayılı Kanun gereğince hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Kefalet Aidatı Nasıl Hesaplanır

Kefalet aidatı; giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir. Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk More...