Koruma Amaçlı İmar Planı Nedir?

Koruma amaçlı planlama nedir? Nerelerde ve kimler tarafından yapılır? Koruma amaçlı planlamanın tanımı ve nerelerde kimler tarafından yapılacağına ilişkin yasal düzenleme 26.07.2005 tarihinde yayınlanan Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine More...

by admin | Yayınlanmış 10 saat Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

Avans Nedir? Kredi Nedir? Avansla Kredi Arasında Ne Fark Var?

Avans Nedir? Kredi Nedir? Avansla Kredi Arasında Ne Fark Var? Karar Sayısı : 2005/9913 Ekli “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 29/12/2005 More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ

  25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

  25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

2017 SSK Prim Oranları

  SSK PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden öncesigortalı olan) (506s. K. mad.63, 73,78; 5510 s.K. Geçici mad.6) İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam Prim (%) İş More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun 4/C (Memur) Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

  5510 s. KANUN 4/c (MEMUR) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI Sigorta Kolları (1.10.2008 tarihinden itibarensigortalı olan) (5510 sayılı Kanun madde 81) Sigortalı Payı(%) İşveren More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Oranları

  EMEKLİ KESENEĞİ Kanuni Dayanağı Çeşidi Oranı (%) 5434 s.Kan. Mad. 14; 5510 s. Kan. Geçici Mad. 4 ve 12 (1.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan) Memur Payı – Kurum Payı 16–20 Genel More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

2017 Emekli Keseneği Matrahına Eklenecek Özel Hizmet Tazminat Tutarı

    EMEKLİ KESİNTİSİ MATRAHINA EKLENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Kanuni Dayanağı Çeşidi/Oranı Dönemi Tutar Dönemi Tutar 5434 s. Kanun Ek Mad. 70; 5510 s. Kanun Geçici Madde 4; 2015/8057 More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

2017 KKTC Harcırahı Ne Kadar?

  K.K.T.C.’ NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİK TUTARLAR (01.01.2017 – 31.12.2017) Kanuni Dayanağı Görev Unvanı/Kadro Derecesi Tutarı 20.01.2017 tarih ve 29954 sayılı More...