Taşınmaz Cins Değişikliği Nedir? Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tanım : Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasýnda ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Kadastro Müdürlüðü Yönünden Gerekli Belgeler : 1.Taþýnmaz malýn güncel tapu senedi veya More...

by admin | Yayınlanmış 3 dakika Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

İmar Planı Yapımı Süreçleri Nelerdir?

Plan yapımı hangi süreçlerden geçer? Plan Yapım Süreci: l-İdarece imar planı hazırlama kararının alınması ll-Planlama alanının sınırlarının tespit edilmesi lll-Halihazır haritanın temin edilmesi-Harita More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

28 Şubat 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29638 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ

  25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ

8 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26456 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2007/1) 1. Giriş (1) Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Devlet Muhasebe Sisteminde Mali Raporlarma Nedir?

Devlet Muhasebe Sisteminde Mali Raporlarma Nedir? MUHASEBE VE MALİ RAPORLAMA Devlet muhasebesi, devletin mali nitelikteki işlemlerinin ve olaylarının kayıtlarını tutan ve raporlayan bir sistematiktir. Devlet More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Gelir Ayrıntı Kodunun Hatalı Yazılması ve Düzeltme Kaydı

Gelir Ayrıntı Kodunun Hatalı Yazılması ve Düzeltme Kaydı Örneğin; Genel Bütçe Kapsamındaki bir kamu idaresinde 800-Bütçe Gelirleri Hesabının 04.03.02.01 ayrıntı koduna tahakkuklu bir bütçe geliri More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Yardımcı Defter-Yevmiye Defteri-Mizan Eşitliği Bulunaması

Devlet Muhasbesinde Yapılan Hatalar-2 YARDIMCI DEFTER – YEVMİYE DEFTERİ – MİZAN EŞİTLİĞİNİN BULUNMAMASI2 Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinde işlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre maddeler More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Döviz İşlemleri Muhasebe Hataları

MUHASEBE BİRİMLERİNDE YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİNDE SIKLIKLA GÖRÜLEN HATALAR-1 Muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerinin banka hesaplarına intikal More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mart 29th, 2017
0 Comments

Hatalı İşlemlerin Muhasebe Kayıtları İle Düzeltilmesi

HATALI İŞLEMLERİN MUHASEBE KAYITLARI İLE DÜZELTİLMEMESİ Yeni muhasebe sisteminde, yapılan muhasebe hatalarının yine muhasebe kaydı ile düzeltilmesi zorunluluğu, hem Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde More...