Lojmanlar Satılacak mı….Son Dakika….

  Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın konuyla ilgili açıklaması….. Kamu lojmanları satılacak Ağbal, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılarak bütçeye kaynak oluşturulacağına da dikkati çekerek, kamu lojmanlarının satışa çıkacağını bildirdi. Ağbal, elde edilen gelirin de hem bütçeye kaynak olacağını hem More...

by admin | Yayınlanmış 1 ay Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 12th, 2017
0 Comments

Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde Değişiklik 12.10.2017

  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 11 Ekim 2017 Tarihli ve 30207 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. YÖNETMELİK Maliye More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
2 Comments

Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

  Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir? Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü 1. Giriş Özel öğrenciler, üniversitede normal eğitim-öğretim More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

2017 Taşınırların Kayıttan Çıkarılması

PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) 25 Ocak 2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI 1.Taşınır Mal Yönetmeliği More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

2017 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

  HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2017 – 31.12.2017) Kanuni Dayanağı Konusu Tutarı 5018 s. K. mad. 35, 6767 sayılı Bütçe Kanunu (i) cetveli -Yapım işleri More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

2017 Parasal Sınırları…54 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliği

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Temmuz 8th, 2017
0 Comments

2017 Sosyal Tesis Tebliği

  7 Temmuz 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30117 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU SOSYAL TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2017-6) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Haziran 15th, 2017
0 Comments

İlk 90 Gün Tam, Takip Eden 90 Gün Nasıl Hesaplanır?

Uzun süreli geçici görevlendirmelerde “geçici görev gündeliği”nin verilebileceği azami süre ve verilecek gündelik miktarları ne kadardır? 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uyarınca More...

Yazar admin Aç Perşembe, Haziran 15th, 2017
0 Comments

Harcırah Kanununun 42. Maddesinde Yer Alan 1 Yıllık Süre Nasıl Hesaplanır?

  Harcırah Kanununun 42. maddesine göre geçici görevlendirmelerin ilk 90 günü için tam, ikinci doksan gün için ise 2/3 oranında gündelik verilmektedir. 18.9.2006 tarihinde eğitim kursuna katılan More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 25th, 2017
0 Comments

4/B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğu (Harcırah) Alır mı?

4/B kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken aynı kurumun başka ildeki görevine 4 A kapsamında kadrolu olarak atanan personele sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönündeki Danıştay More...