375 Sayılı KHK Ek-9’uncu Madde

Ek Madde 9 – (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, More...

by admin | Yayınlanmış 28 dakika Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Nakdi Ücret Nedir? Ayni Ücret Nedir?

  Nakti Ücret ve Ayni Ücret: Ödeme türüne göre ücretler nakti (parasal) ve ayni (mal olarak) olmak üzere ikiye ayrılır. Nakdi ücret: Yukarıda açıklandığı gibi ücretin cari memleket parasıyla More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Muhasebat Kontrolörü Nedir? Nasıl Muhasebat Kontrolörü Olunur?

Muhasebat Kontrolörlüğü mesleği bir mali tefiş-denetim elemanlığı mesleği olup, 659 sayılı KHK ile Muhasebat Kontrolörlüğü ünvanı, Maliye Uzmanlığı olarak değiştirilmiş olmakla beraber, Maliye More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bir Yıldan Fazla Hapis Cezası Alan Memurun Görevine Son Verilir mi?

1 yıldan fazla hapis cezası alan memurun görevine son verileceği Devlet Personel Başkanlığı görüşü Kategori Atama Kanun / Madde(ler) 657 / 53, 48, 98 Tarih 20/07/2011 Kaynak 33 sayılı bülten More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Özel Hizmet Tazminatının Emekliliğe Etkisi Nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alanların maaş miktarının önemli bir kısmını oluşturan tazminatlardaki değişmenin emeklilik haklarına etkisi, ilgililerin memuriyete başlama tarihlerine More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
2 Comments

Memurların Geçici Olarak Görevlendirilmesi ve Özellik Gösteren Durumlar

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi

Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi Kategori Sözleşmeli/399 Kanun / Madde(ler) 399 / 45 Tarih 18/05/2011 Kaynak 32 sayılı bülten 1. sayfa Özet 6111 sayılı Kanun More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Sözleşmeli Personel (4/B) Nedir?

4/B Sözleşmeli Personel Nedir? Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Memur İnternet Sitesinden Para Kazanabilir Mi?

Memur İnternet Sitesinden Para Kazanabilir Mi? Teknolojinin gelişmesiyle artık hemen herkes internetin imkânlarından yararlanmaya başladı. Böyle olunca internet üzerinden para kazanmak da artık toplumun More...

Yazar hy nt Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Kadroya geçen taşerona disiplin cezası uygulaması

DPB, sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron firma çalışanlarının disiplin işlemleri hakkında görüş yayımladı. T.C DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Sayı : 31292642-045.02-E.3425            More...