Pomem Başvuru Şartları Nelerdir?

Pomem Başvuru Şartları Nelerdir? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2014-2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (4.900) erkek ve More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Memurlar Kadrolaro Dışında Çalışıtırılabilir mi?

Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Suriyeli Sığınmacılara İş İmkanı

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ülkesindeki yaşanan savaş ve olağanüstü koşullar nedeniyle ülkesine geri dönemeyen yabancıların geçici korumaya alınmasına ilişkin bir süredir yayınlanması More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Memurlarda Yurt Dışı Eğitimi Nedir? Yurtdışı Eğitimi Nasıl Yapılır?

YURTDIŞI EĞİTİM YURT DIŞI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT: Bu konuda tüm kamu kurumları ve memurları için 1.2.1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 21.1.1974 tarih More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Haftalık Zorunlu 10 Saatlik Ders Yüklerinin Doldurulmaması Durumunda Yapılması Gerekenler

Haftalık Zorunlu 10 Saatlik Ders Yüklerinin Doldurulmaması Durumunda Yapılması Gerekenler   Haftalık toplam ders saati 10 saatin altında bulunan sanat dallarında görevli öğretim üyelerinin görevlerinin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Boş Kadroya Açıktan Vekil Atanması

BOŞ KADROYA AÇIKTAN VEKİL ATANMASI a-Atanma Koşuları   657 Sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesinde, açıktan vekil atanabilecek boş kadrolara ilişkin ünvanlar tek tek sayılmıştır. Buna göre; – More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması

TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması Kategori Atama Kanun / Madde(ler) 657 / 48, 92, 93 Tarih 18/05/2011 Kaynak 32 sayılı bülten 174. sayfa Özet Türk Silahlı Kuvvetleri More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Boş Kadroya Kurum Dışından Vekil Atanması

a-Atanma Koşuları   Memurların kurum dışından boş kadrolara vekaletlerinde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Yani tüm boş kadrolara kurum dışından vekil atanabilecektir. b-Vekalet Aylığı More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Boş Kadroya Açıktan Vekil Atanması Ödenecek Maaş, Zam ve Tazminatlar

Ödenecek Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminatlar ve Diğer Ödentiler ba- Ödenecek Vekalet Aylığı   657 sayılı Kanunun 175 inci maddesine göre açıktan vekalet edecek olanlara, vekalet ettikleri görevin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Kurum İçi Kadrolu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Kurum içindeki kadrolu öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; Kendi kurumu içindeki kadrolu hocaların ders görevlendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin mevzuatta bir düzenleme olmamakla birlikte. More...