5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Kapsamı

5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL KANUNU’NUN KAPSAMI I- GIRIS Kamuya ait gelirlerin toplanmasi, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamalarin yapilmasi, kamuya ait varlik ve borçlar ile diger kamu yükümlülüklerinin yönetilmesi anlamina gelen “Kamu Mali Yönetimi” bir ülke için vazgeçilemez unsurlardan birisi olarak More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME-3 IV. PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Bütçe sistemleri içinde açiklandigi üzere performans bütçe sisteminde çikti ve sonuç esastir. Klasik bütçe sistemi, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME I. GIRIS Kamu yönetimi konusunda, uluslararasi alanda saydam, hesap verilebilir, katilimci, performans yönetimine dayali ve iyi yönetisim ilkeleri dogrultusunda More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Dış Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamaları

Dýþ Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamalarý Kamu harcamalarýnýn karþýlanmasý için saðlanan kaynaklardan dýþ borçlarla ilgili olarak yabancýlar alacaklý durumdadýrlar.9 Dýþ borç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur?

Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur? Harcama birimlerinde yapılan bütün giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Mali Kontrol Sürecinde Yer Alan Sorumlular Kimlerdir?

İÇ KONTROL İç kontrol kavramının genel kapsamı şu şekilde ifade edilebilir; İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İç Kontrolün Unsurları Nelerdir?

İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLARI İç kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmek için, belirli koşulların ve ortamların belirlenmesi gerekmekte ve kontrollerin bu ortamlarda yapılması gerekmektedir. İç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İç Kontrol Süreçleri Nelerdir?

    KAMU İDARELERİNDE İÇ KONTROL SÜRECİ I-GİRİŞ 5018 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber, kamu mali yönetimi alanında köklü değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin önemli bir More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Strateji Geliştirme Birimlerinin Fonksiyonları Nelerdir?

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN FONKSİYONLARI       I-GİRİŞ: 5018 sayılı kanunun 2006 yılında yürürlüğe girmesi ile kamu mali yönetiminde önemli değişiklikler olmuştur. Bu kanunla More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun Kapsam ve Amacı

KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAM VE AMACI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  I-GİRİŞ 1050 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde, bazı kamu kurumları bu kanunun kapsamında yer almaktayken, More...