Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek Nasıl Kullanılır?

YEDEK ÖDENEK Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların More...

by admin | Yayınlanmış 6 gün Önce
Yazar admin Aç Salı, Nisan 17th, 2018
0 Comments

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir? 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Sıfır Tabanlı Bütçeleme Nedir?

    SIFIR TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÖZET “Türkiye’de Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sisteminin uygulanabilirliği,“ konulu bu çalışma, önce bütçe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ (5018 SAYILI KANUNU 1050 SAYILI KANUNLA KARŞILAŞTIRMA) Tarih: 14/11/2005 GİRİŞ   Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

MALİ HİZMETLER BİRİMİ NEDİR, MALİ HİZMETLER BİRİMİ YETKİLİSİ KİMDİR?

MALİ HİZMETLER BİRİMİ VE MALİ HİZMETLER BİRİMİ YETKİLİSİ : 5018 Sayılı Kanunun 60. maddesi gereği; Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 27th, 2017
0 Comments

İç Kontrolün Unsurları Nelerdir?

İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLARI İç kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmek için, belirli koşulların ve ortamların belirlenmesi gerekmekte ve kontrollerin bu ortamlarda yapılması gerekmektedir. İç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Kapsamı

5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL KANUNU’NUN KAPSAMI I- GIRIS Kamuya ait gelirlerin toplanmasi, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamalarin yapilmasi, kamuya ait varlik ve borçlar ile More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME-3 IV. PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Bütçe sistemleri içinde açiklandigi üzere performans bütçe sisteminde çikti ve sonuç esastir. Klasik bütçe sistemi, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME I. GIRIS Kamu yönetimi konusunda, uluslararasi alanda saydam, hesap verilebilir, katilimci, performans yönetimine dayali ve iyi yönetisim ilkeleri dogrultusunda More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Dış Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamaları

Dýþ Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamalarý Kamu harcamalarýnýn karþýlanmasý için saðlanan kaynaklardan dýþ borçlarla ilgili olarak yabancýlar alacaklý durumdadýrlar.9 Dýþ borç More...