İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemindeki Sorunlar

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL VE BİR UNSURU OLARAK ÖN MALİ KONTROLÜN TAŞRADAKİ SORUNLARI GİRİŞ : Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla düzenlenmiş, söz konusu kanun az sayıda değişiklikle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe More...

by admin | Yayınlanmış 1 saat Önce
Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek Nasıl Kullanılır?

YEDEK ÖDENEK Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Kamu Maliyesinin Temel İlkeleri Nelerdir?

5018 sayılı kanunun 5’inci maddesinde kamu maliyesinin temel ilkeleri aşağıdaki şekilde sayıllmıştır. Kamu maliyesinin temel ilkeleri Madde 5-Kamu maliyesinin temel ilkeleri şunlardır: a) Kamu More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması…Soru-Cevap

… İÇ KONTROL SİSTEMİ Üst yönetici, tüm personele kurumda iç kontrol çalışmalarının başladığını duyuran bir yazı, genelge, e-mail veya duyuru benzeri bir yazı yayınlamış mı? İç kontrol More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Şubat 22nd, 2017
0 Comments

MALİ ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

MALİ ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN ÖNEMİ Son zamanlarda yukarıdan aşağıya doğru herkesin konuştuğu tartıştığı şeffaflık ve hesap verebilirlik adeta bir slogan halini almıştır ancak More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Şubat 22nd, 2017
0 Comments

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Uygulanması

Kanunun Uygulanması Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmasına baktığımızda 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu kanun ile 1050 sayılı Muhasebe- i Umumiye Kanunu yürürlükten More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 21st, 2017
0 Comments

Performansa Dayalı Yönetime İlişkin İlkeler

Performansa Dayalı Yönetime İlişkin Düzenlemeler Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile zarardan sorumluluk ko-nusunda zararın, sorumlularına ödettirilmesi hükmü getirilmiştir (m.48). Böy-lelikle More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 21st, 2017
0 Comments

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda iç kontrol düzenlenmiştir. İç kontrolün amacı kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 20th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Harcama Sistemi

5018 Sayılı Kanunla Oluşturulan Kamu Harcama Sistemi Nedir? Unsurları Nelerdir? 5018 sayılı Kanun birçok yeni tanımlar getirmiştir bunların başlıca aşağıya yazılmış olup ilgili maddeye gelindiğinde More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 20th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amacı Nedir?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı genel olarak nasıl açıklanabilir? 5018 sayılı kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda More...