Üst Yönetici, Harcama Yetkilisi ve Yetki Devri

Harcama Yetkilisi 5018 sk Madde 31, birinci fıkra; “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” Harcama Birimi : Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri More...

by admin | Yayınlanmış 1 saat Önce
Yazar admin Aç Salı, Şubat 28th, 2017
0 Comments

Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi ve Yetki Devri

SAYI   : B.02.1.DNM.0.65.SGDB/2-010-06-02/17674                                                   12/09/2006 KONU   : Harcama Yetkilisi,İhale Yetkilisi ve Gerçekleştirme More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 28th, 2017
0 Comments

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sistemindeki Sorunlar

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL VE BİR UNSURU OLARAK ÖN MALİ KONTROLÜN TAŞRADAKİ SORUNLARI GİRİŞ : Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i More...

Yazar admin Aç Salı, Şubat 28th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve İptal İşlemleri

  Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri MADDE 6 – (1) a) Bu Kanunla verilen ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Kamu Zararı Faiz Oranı Nedir?

Kamu zararlarında yasal faiz oranı uygulanması gerekir… Konuyla ilgili diğer mevzuat aşağıda gösterilmiştir. Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsili : Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır? Yayın: 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır? Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ________________________________________ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

İç Kontrol Nedir? Ön Mali Kontrol Nedir? Mali Kontrol Ne İşe Yarar?

İç Kontrol Nedir? Ön Mali Kontrol Nedir? Mali Kontrol Ne İşe Yarar? Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Ek Ödenek Nedir? Ek Ödeneğe Neden İhtiyaç Duyulur?

    Bütçe Niçin Ek Ödenek İster ? Ülkemizdeki   bütçe   uygulamalarıyla   ilgili   olarak   yapılan   bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri More...