Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır? Yayın: 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2016 Yılı Yemek Yardımı (1 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Tebliği)

6 Şubat 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29616 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Kapsamı

5018 SAYILI KAMU MALI YÖNETIMI VE KONTROL KANUNU’NUN KAPSAMI I- GIRIS Kamuya ait gelirlerin toplanmasi, faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamalarin yapilmasi, kamuya ait varlik ve borçlar ile More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME-3 IV. PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Bütçe sistemleri içinde açiklandigi üzere performans bütçe sisteminde çikti ve sonuç esastir. Klasik bütçe sistemi, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME I. GIRIS Kamu yönetimi konusunda, uluslararasi alanda saydam, hesap verilebilir, katilimci, performans yönetimine dayali ve iyi yönetisim ilkeleri dogrultusunda More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Dış Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamaları

Dýþ Borçlar ve Hibelerle Finanse Edilen Kamu Harcamalarý Kamu harcamalarýnýn karþýlanmasý için saðlanan kaynaklardan dýþ borçlarla ilgili olarak yabancýlar alacaklý durumdadýrlar.9 Dýþ borç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Gerçekleştirme görevlilerini kim tayin eder?

Gerçekleştirme görevlilerini kim tayin eder? Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur?

Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur? Harcama birimlerinde yapılan bütün giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Ödeneğin bulunmaması ne anlama gelmektedir?

Ödeneğin bulunmaması ne anlama gelmektedir? … yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile o yıl için kurumların ilgili harcama kalemlerine ödenek konulmakta olup, harcama birimlerinin ilgili harcama More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Türkiye’de Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği

Türkiye’de Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği Çok yıllı bütçeleme bir süreç şeklinde ele alınmalı ve merkezi kuruluşlar (Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı) ile harcamacı kamu More...