Genel Bütçe Nedir?

“Genel bütçe” olarak adlandırılan ve merkezi hükümet kurumlarını kap-sayan bütçe kapsamında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, yüksek yargı organları, bazı müsteşarlıklar ile bazı merkezi kurumlar (DİE, Devlet Meteo-roloji İşleri Genel Müdürlüğü, vs) ve buna ilave olarak mevcut bütçe sistemi içerisinde katma More...

by admin | Yayınlanmış 3 ay Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Bütçenin İşlev ve İlkelerinin 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi

BÜTÇENİN İŞLEV VE İLKELERİNİN 5018 SAYILI KANUN ve DİĞER KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ     Bütçeler kısa bir ifadeyle devletin belirli bir dönem içerisinde yapacağı harcamaları More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME-6

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME-6 C. STRATEJIK PLANLARIN HAZIRLANMASINDA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALISMALARIN DEGERLENDIRILMESI Performans esasli bütçeleme More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mali Yönetimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Nelerdir?

5018 sayılı kanun bazında tanımlanan mali sorunlar ve çözüm yolları…. mali yönetim sisteminin ve bütçe kapsamının dar olduğu bütçe dışı harcamaların arttığı kalkınma planı ile bütçeler More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Sıfır Tabanlı Bütçeleme Nedir?

    SIFIR TABANLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÖZET “Türkiye’de Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sisteminin uygulanabilirliği,“ konulu bu çalışma, önce bütçe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ (5018 SAYILI KANUNU 1050 SAYILI KANUNLA KARŞILAŞTIRMA) Tarih: 14/11/2005 GİRİŞ   Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

MALİ HİZMETLER BİRİMİ NEDİR, MALİ HİZMETLER BİRİMİ YETKİLİSİ KİMDİR?

MALİ HİZMETLER BİRİMİ VE MALİ HİZMETLER BİRİMİ YETKİLİSİ : 5018 Sayılı Kanunun 60. maddesi gereği; Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Harcama Birimi Nedir? Harcama Yetkilisi Kimdir?

1.1 Harcama Birimi Nedir? Harcama Yetkilisi Kimdir? Harcama birimi, Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimdir2. Harcama yetkilisi ise Bütçeyle ödenek tahsis edilen her More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Yılı Bütçe Verileri

  24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767                                                                                                          More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Yılı Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve İptal İşlemleri

  Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri MADDE 6 – (1) a) Bu Kanunla verilen ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç More...