Kamu Zararları Nasıl Takip ve Tahsil Edilir?

Kamu Zararları Nasıl Takip Edilir? Kamu Zararları Nasıl Tahsil Edilir? 19 Ekim 2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11058 Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 3/2/2006 tarihli ve 1419 sayılı yazısı More...

by admin | Yayınlanmış 20 saat Önce
Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir? I. Giris Yeni Türk kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yasal çerçevesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Kamu Zararlarının Tahsili Hakkında Yönetmelik Taslağı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE SORUMLULUKLAR

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YER ALANLARIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI:               GİRİŞ  : 5018 Sayılı Kamu Mali More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ve AÇIKLAMASI

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla düzenlenmiş, söz konusu Kanun az sayıda değişiklikle More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Ek Ödenek Nedir? Ek Ödeneğe Neden İhtiyaç Duyulur?

    Bütçe Niçin Ek Ödenek İster ? Ülkemizdeki   bütçe   uygulamalarıyla   ilgili   olarak   yapılan   bazı değerlendirmelerde, bütçelerin başlangıç hedefleriyle yılsonu gerçekleşmeleri More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır? Yayın: 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek Nasıl Kullanılır?

YEDEK ÖDENEK Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Ödenek aktarma, ödenek ekleme, ödenek devir ve ödenek iptal işlemleri

2016 Yılı Bütçe Kanunun Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri MADDE 6 – (1) a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal More...