Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Plan Ne Demek?

Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Planlar: Planların zaman boyutundan yapılan bir ayrımdır. Uzun vadeli planlar örgütlerin uzun vadede izleyeceği temel amaç ve stratejileri kapsar. Genellikle beş yılın üzerindeki planlar uzun vadeli plan olarak, uzun vadeli planların uygulamaya yönelik açılımları olan bir ila beş yıl arasındaki planlar More...

by admin | Yayınlanmış 1 saat Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Vergi Harcaması Nedir? Vergi Harcama Raporu Nedir?

Maliye Bakanı Naci AĞBAL Bakanlık olarak titiz çalışmalar yürüttüklerini aktarırken her yıl Vergi Harcaması Raporu yayımlayacaklarını vurguladı. Ağbal, “İnşallah gelecek sene Eylül ayında More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Kamu Zararı Nasıl Takip ve Tahsil Edilir?

KAMU ZARARLARININ TAKİP TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR VE ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK I- GİRİŞ 5018 sayılı Kamu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Yedek Ödenek Nedir? Yedek Ödenek Nasıl Kullanılır?

YEDEK ÖDENEK Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, 5018 sayılı Kanuna ekli More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 10th, 2018
0 Comments

Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi Nedir?

Sıfır Tabanlı Bütçe Sistemi Sıfır tabanlı bütçeleme, kamu bütçelemesine ilişkin bir yaklaşım olup her yılın bütçe işlemleri kendi bünyesi içinde yargılanmakta, geçmiş yılların politikalarına More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanun ve Mali Denetim-3

Sayıştay Kanun Tasarısı Taslağı ile Sayıştay’ın görev alanın genişletilmesi öngörülmektedir. Sayıştay, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve Ödenek İptal İşlemleri

    31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Orta Vadeli Program Nedir?

Orta Vadeli Program Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda Mayıs ayı sonuna kadar DPT tarafından hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Genel Bütçe Nedir?

“Genel bütçe” olarak adlandırılan ve merkezi hükümet kurumlarını kap-sayan bütçe kapsamında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, yüksek yargı organları, bazı müsteşarlıklar ile bazı More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

2015 Yılı Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Parasal Sınırlar ve Oranları (42 Sıra Nolu Muhasebat Genel Tebliğ)

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu More...