Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

    İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır. Hatta bazı istekliler ihale kararı damga vergisini zamanında ödemediği için daha sözleşme dahi imzalamadan cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar. Peki sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme More...

by admin | Yayınlanmış 2 ay Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Eşik Değerleri

    734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı RG’ de yayımlanan 2017/1 nolu Kamu İhale Tebliği) Konusu K.Dayanağı 01.02.2016 – 31.01.2017 01.02.2017 More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

21 Ocak 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29955 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 9th, 2017
0 Comments

Yapım İşi Proje Müelliflerinin Tadilat ve Onarım ile Ek Bina Projeleri Üzerinde Telif Hakkı Bulunmakta Mıdır?

  Özeti :   Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı Kanun kapsamında korunmaktadır. Bina projeleri de fikir ve sanat eseri kapsamında ele alınmakta olup, bu projelerin değiştirilmesinin gerektiği More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 8th, 2017
0 Comments

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında (Yemek, Çöp Toplama Vb.) Kıdem Tazminatını İdarelerin Ödemesi Kamu Zararı Değildir

Özeti :   Hizmet alım ihalelerinde kıdem tazminatlarının kim tarafından ödeneceği hususunda önemli tartışma bulunmaktadır. Sayısını bilmemekle birlikte, yargıya taşınmış birçok dosya olduğu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

İhale İnsaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği, Kuruluşu, Tarafları

Kamu İhale Mevzuatina Tabi İnsaat Sözleşmelerinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Kuruluşu, Tarafları A. Kamu Ihale Mevzuatina Tabi Insaat Sözlesmelerinin Tanimi ve Konusu Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanununun More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

İnşaat Sözleşmeleri Fesih Türleri

İnşaat Sözleşmeleri Fesih Türleri Fesih Türleri Fesih, sözlesme veya kanun hükümlerine göre ya hemen ya da belli sürelerin geçmesiyle borç iliskisini sona erdirir. Sürekli borç iliskisi, fesih beyani More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

İhale Yetkilisi İhale Komisyonunda Yer Alabilir mi?

  İHALE YETKİLİSİ İHALE KOMİSYONUNDA YER ALABİLİR Mİ? I-GİRİŞ Kamu ihalelerinde, özellik gösteren hususlardan biri, ihale komisyonlarının çalışma esaslarıdır. İhale komisyonlarının More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Devlet İhale Kanunu (2886 SK) Parasal Limitleri

    2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2017-31.12.2017) (Bu parasal limitler satış. Kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır) (6767 More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 3rd, 2017
0 Comments

2017 Yılı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Parasal Sınırları

  31 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29965 TEBLİĞ Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA More...