Ekap’daki Son Değişiklikler…18.04.2017

  EKAP’TA YENİLİKLER: 1) EKAP üzerinden yapılan tebligatların önce kaydedilip, ilgili sayı, tarih ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra gönderilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır. 2) “Kat ve/veya Arsa Karşılığı Gerçekleştirilen İşler” kapsamında iş deneyim belgesi düzenlenmesine ilişkin geliştirme More...

by admin | Yayınlanmış 2 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İhalelere Katılmaktan Yasaklanmak İçin Suçlanmak Yeterlimidir, Suç İsnadını İspatlamak Zorunlumu

İhaleye katılamamak , yasaklanmak için suçlanmak yeterli midir, isnadın ispatı zorunlumudur ? İhale yasaklısı olmak için 4734 Sayılı Yasanın (f) bendinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Dış alıma açık ihalelerde ihale isteklisi olan dış kaynaklı firmaların ihale yasaklılıkları söz konusu olabilir mi?

Dış alıma açık ihalelerde ihale isteklisi olan dış kaynaklı firmaların ihale yasaklılıkları söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. 4734 Sayılı Yasanın 10. maddesi a bendinde “İflas eden, tasfiye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İsteklilerce sunulacak yabancı kaynaklı belgelerin İhale makamına sunulması nasıl olmalıdır?

İsteklilerce sunulacak yabancı kaynaklı yani Türkçe olmayan belgelerin İhale makamına sunulması nasıl olmalıdır? Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yapım İşi ihalesi…Sözleşme İmzalanmış, Yer Teslimi Yapılmış, Henüz İşe Başlanmamış, Karşılıklı Sözleşme Feshi Yapılabilir mi?

4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmamakla birlikte 22.06.2005 tarihinde yapılan değişiklik öncesi Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 48’inci maddesi “yüklenici ile idarenin, Borçlar Kanunu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Şartnameye uygun yapılmayan işlem, görevi ihmal suçuna girer

Konu : Şartnameye uygun yapılmayan işlem, görevi ihmal suçuna girer. Karar Veren Mahkeme: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Karar Tarihi: 21.10.1997 Karar Sayısı : 1997 5/MD-197-214 Olay Özeti Karar ve More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Hatalı Süre Uzatımından Dolayı Yükleniciye Ceza Verilemez

Hatalı Süre Uzatımından Dolayı Yükleniciye Ceza Verilemez Kesilmeyen cezadan kamu görevlisi sorumlu tutulamaz T.C Y A R G I T A Y Onbeşinci Hukuk Dairesi E. 1992/1003 K. 1992/1753 T. 9.4.1992 Taraflar arasındaki More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Sözleşme Tarihinin Belge Tutarını Güncelleme Açısından Önemi…Kik Kararı

sözleşme tarihinin belge tutarının güncellenmesi açısından, geçici kabulün ise iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi açısından zorunlu olduğu Toplantı No : 2015/055 Gündem No : 3 Karar More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Kamu İhalalerinde Bilanço ve Eşdeğer Belgeler ile İş Hacmini Gösteren Belgeler

Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler 10.1. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.) Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında da “Numune Değerlendirilmesi” Yoluyla İdarelerin Değerlendirme Yapabileceği…Kik Kararı

tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da “numune değerlendirilmesi” yoluyla idarelerin değerlendirme yapabileceği Toplantı No : 2015/054 Gündem No : 74 Karar Tarihi : 16.09.2015 Karar No : 2015/UM.II-2555 Şikayetçi: Çağlar More...