Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-2’de yer alan “Açık İhale Usulü More...

by admin | Yayınlanmış 21 saat Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Kamu İhale Sözleşmelerinin Feshi Ve Feshin Sonuçları

  KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ ve FESHİN SONUÇLARI I. GİRİŞ 4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46ncı maddesine göre, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

Yapım İşi ihalesi…Sözleşme İmzalanmış, Yer Teslimi Yapılmış, Henüz İşe Başlanmamış, Karşılıklı Sözleşme Feshi Yapılabilir mi?

4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmamakla birlikte 22.06.2005 tarihinde yapılan değişiklik öncesi Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 48’inci maddesi “yüklenici ile idarenin, Borçlar Kanunu More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Eşik Değerleri

    734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı RG’ de yayımlanan 2017/1 nolu Kamu İhale Tebliği) Konusu K.Dayanağı 01.02.2016 – 31.01.2017 01.02.2017 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

    21 Ocak 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29955 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Devlet İhale Kanunu (2886 SK) Parasal Limitleri

    2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (01.01.2017-31.12.2017) (Bu parasal limitler satış. Kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve trampa işleri için uygulanacaktır) (6767 More...

Yazar admin Aç Pazar, Şubat 26th, 2017
0 Comments

Kamu İhalelerinde Teklif Dosyasındaki Eksik Belgelerin Tamamlattırılması

KİK KARARLARI IŞIĞINDA İHALELERDE TEKLİF DOSYASINDAKİ EKSİK BELGE VEYA BİLGİLERİN TAMAMLATILMASI     GİRİŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun, eksik belge veya bilginin tamamlatılmasına imkân More...

Yazar admin Aç Pazar, Şubat 26th, 2017
0 Comments

KAMU İHALE KURUMUNA YAPILACAK İTİRAZA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAMU İHALE KURUMUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1- Kamu Ihale Kurumuna yapilan Itirazen Sikayet Basvurusu Itirazen sikayet basvurusu, ihale sürecinde idareye yapilan sikayet basvurulari More...