İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydı

İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı MADDE 7 − (1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Tespitine İlişkin Şikayet Süresi Nedir…Kik Kararı

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Tespitine İlişkin Şikayet Süresi Nedir? Toplantı No : 2015/053 Gündem No : 1 Karar Tarihi : 09.09.2015 Karar No : 2015/UH.II-2432 Şikayetçi: Yusuf Sağlam İhaleyi Yapan Daire: Merzifon More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Gerçek Kişi Ortağı Olduğu Tüzel Kişiliğe Ait İş Deneyim Belgesini Kullanabilir mi? (Kik Kararı)

Gerçek kişi, ortağı olduğu tüzel kişiliğe ait olan iş deneyim belgesini kullanabilir mi? Toplantı No :2009/058 Gündem No :18 Karar Tarihi:13.07.2009 Karar No :2009/UH.I-1860 Şikayetçi: Mustafa Çakıroğlu-Çakıroğlu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Şirketler Kamu İhalelerine Katılabilirler mi? (Kik kararı)

İşletme Hesabına Göre Defter Tutan Şirketler Kamu İhalelerine Katılabilirler mi? Toplantı No  : 2011/007 Gündem No  : 22 Karar Tarihi : 24.01.2011 Karar No  : 2011/UH.III-369  More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İhalede Bilanço ve Gelir Tablosunda Mali Müşavir Kaşesi

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi

İsteklilerin Sunduğu Bilançonun Yanıltıcı Olduğu İddiası ve Değerlendirilmesi Toplantı No : 2015/002 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 07.01.2015 Karar No : 2015/UH.II-8 Şikayetçi: Saft More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

İşletme Kayıt Belgesinin Geçersiz Olmasının İhale Sonucuna Etkisi

    İşletmenin ihale için sunmuş olduğu, işletme kayıt belgesinin geçersiz olmasının ihale sonucuna etkisi konusunda KİK kararı aşağıda sunulmuştur……   Toplantı No : More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Konsolide Bilanço İhalede Dikkate Alınır mı?

  Konsolide Bilanço İhalede Dikkate Alınır mı? Konsolide halde sunulan mali tabloların ihalede dikkate alınıp alınmayacağına dair Kamu İhale Kurulu kararı aşağıda sunulmuştur. konsolide bilanço, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Projeyi Hazırlayan Firma, Aynı İdarenin İmalat İhalesine Girebilir mi (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UY.III-785 Şikayetçi: Enmon Enerji Montaş İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. İhaleyi Yapan Daire: Türkiye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde bulunan diğer bir istekliye verilmesi gizlilik ilkesine aykırı mıdır?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2241 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; More...