İflas Nedir? İflas Yoluyla Takip Nedir?

  İflas Yoluyla Takip 6813 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde cebren tahsil ve takip şekilleri açıklanmış olup (3) numaralı bendine göre, gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflası istenebilecektir. Aynı Kanunun 100 üncü maddesinde de benzer düzenlemeler mevcut olup, amme alacaklarının tahsili için İcra ve İflas More...

by admin | Yayınlanmış 3 ay Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 25th, 2018
0 Comments

Kamu Alacaklarının Özel Ödeme Şekilleri Nelerdir?

KAMU ALACAKLARININ ÖZEL ÖDENME ŞEKİLLERİ I-GİRİŞ Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan diğer alacakları More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 25th, 2018
0 Comments

Tasfiye Memurları ile Kamu Alacaklarının Takibi

TASFİYE MEMURLARI ve TAKİP USULÜ 1- GENEL MEVZUAT 6183 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Haciz Uygulaması ve Özellik Gösteren Durumlar

TÜM YÖNLERİYLE HACİZ UYGULAMA SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ GİRİŞ Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Haciz “ Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından More...

Yazar admin Aç Salı, Ağustos 14th, 2018
0 Comments

Vergi Borcuna 60 Ay Taksit İmkanı …

    Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bakanlar Kurulunun, “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının More...

Yazar admin Aç Salı, Ağustos 14th, 2018
0 Comments

Kamu Alacaklarının Korunması ve İdarelerin Sorumlulukları

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI VE    İDARELERİN SORUMLULUKLARI I-GİRİŞ Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 12th, 2018
0 Comments

Ödeme Emri Nedir? Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilebilir?

Her idari işlem gibi, vergi dairelerince tanzim edilerek mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı da haksız oldukları iddiası ile tebliğini izleyen 7 gün içinde iptal davası açılabilir. Ancak More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Temmuz 25th, 2018
0 Comments

2017 Amme Alacakları (Kamu Alacakları) Parasal Limitleri

  6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER Konusu Kanuni Dayanağı Dönemi Oran/Tutar   6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre, Gecikme More...

Yazar admin Aç Pazar, Mart 25th, 2018
0 Comments

2018 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik…Vergi Tecil İşlemleri

  2018 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik   23 Mart 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30369 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Nisan 24th, 2017
0 Comments

Ödeme Emrine 7 Günlük Süre Zarfında Dava Açılmazsa Ne Olur?

Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun’unun 58 ‘inci madde hükmüne göre; iptal davası (7) gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde açılmalıdır.Bazı More...