%10 Doğrudan Temin Limiti Nasıl Hesaplanır?

Kamu kurumlarının açtıkları ihalelerde, doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlarda, alımlara ilişkin olarak konulan toplam ödeneklerin ancak %10 oranındaki tutarı doğrudan temin yöntemi kullanılarak karşılanabilir. Konuyla ilgili detaylar aşağıda gösterilmiştir. (Kamu İhale Tebliğinin konuyla ilgili maddeleri) Madde 21- 4734 More...

by admin | Yayınlanmış 12 dakika Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 21st, 2018
0 Comments

Çerçeve Anlaşması Nedir? Çerçeve Anlaşması Nasıl Yapılır?

ÇERÇEVE ANLAŞMALARDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR     I-GİRİŞ Çerçeve anlaşmaları, ihale sistemimizde yeni olan kavramlardan biridir. Kamu kurumlarının yapmış olduğu ihalelerde yaşanan sıkıntıların More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 20th, 2018
0 Comments

İdari Şartname Teknik Şartname Ayrımı

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de düzenlenmesi gerektiği, Teknik Şartname’de ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Mayıs 19th, 2018
0 Comments

Ekap Nedir? Ekap Ne İşe Yarar?

ELEKTRİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) UYGULAMAYA GEÇTİ I-GİRİŞ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) uygulama tebliği, 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

2017 Yılı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Parasal Sınırları

  31 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29965 TEBLİĞ Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 18th, 2018
0 Comments

Pursantaj Nedir? Pursantaj Ne İşe Yarar?

Pursantaj ingilizce percantage kelimesinden gelmekte olup, kelime anlamı oran demektir. Pursantaj oranı ihale mevzuatında geçen bir kelimedir. Yapılan sözleşmede belirtildiği üzere, işi yapan yükleniciye, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 17th, 2018
0 Comments

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Nedir

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları nedir? Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 17th, 2018
0 Comments

Kamu İhale Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinde ihale işlemlerinde gözetilmesi gereken temel ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: “İdareler, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 16th, 2018
0 Comments

Kik Düzeltici İşlem Kararından Sonda İdare İhaleyi İptal Edebilir mi?

KAMU İHALE KURULUNUN DÜZELTİCİ İŞLEM   KARARINDAN SONRA İDARE İHALEYİ İPTAL EDEBİLİR Mİ ?   GİRİŞ   İhalenin ihale süreci içerisinde ihalenin iptaline ilişkin Kamu İhale Kanununda özel More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 15th, 2018
0 Comments

İhale Teminatının Hesaplanması

İhale Teminatının Hesaplanması Teminat: Bir işin yapılmasının üstlenilmesini, gerçekleşecek bir alacağının veya geri almak üzere verilen değerlerin karşılığını temin gayesi ile, sözleşme More...