Makale Talep

SIRA NO MAKALENİN ADI 1 İhalelere yapılacak şikâyetler ve başvuru yolları 2 15 Aralık Maaşları 3 Taşınır Mal İşlemlerinde Kullanılacak Defter ve Belgeler 4 Taşınır Mal İşlemlerinde Yeni sistem Taşınır Mal Yönetmeliği 5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 6 Türkiye’de Petrol Üzerinde alınan Vergiler 7 Bireysel emeklilik More...

by admin | Yayınlanmış 20 saat Önce
Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

İdarelerce Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi

GİRİŞ Kamu ihalelerinden yasaklama kararlarının bir bölümü yargı organlarınca verilmesine karşın uygulamada en çok karşılaşılan biçimi idari mercilerce verilenlerdir. İdari mercilerce verilen More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI

YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI Yaklaşık Maliyet; Ödenek miktarının belirlenmesi, İhalenin eşik değer altı veya üstü olması, İhale ilan sürelerinin belirlenmesi, Yerli istekli veya yerli malını More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanır? Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması

YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI Yaklaşık Maliyet; Ödenek miktarının belirlenmesi, İhalenin eşik değer altı veya üstü olması, İhale ilan sürelerinin belirlenmesi, Yerli istekli veya yerli malını More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 8th, 2017
0 Comments

Kurumlararası Mal ve Hizmet Alım ve Devir İşlemleri

1. KURUMLARIN BİRBİRİNE MAL VE HİZMET VEREBİLMELERİ 02.01.2008 tarih ve 2008/1 sayılı Strateji Geliştirme Başkanlığı Genelgesiyle sağlık kurumlarının birbirine mal ve hizmet temini izah edildi. Genelgenin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 8th, 2017
0 Comments

Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlarda Özellik Gösteren Durumlar

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEVLET MALZEME OFİSİNDEN YAPACAKLARI MAL VE MALZEME TALEPLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 8th, 2017
0 Comments

Kit Karşılığı Cihaz Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

KİTLE BİRLİKTE CİHAZ EDİNME İHALELERİNE İLİŞKİN MEVZUAT KİTLE BİRLİKTE CİHAZ EDİNME İHALELERİNE İLİŞKİN MEVZUAT Kit alımı ile birlikte cihaz edinme uygulaması, kitlerin teslim programına More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 8th, 2017
0 Comments

Kit Karşılığı Cihaz Alımı Esasları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı     : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010  .06                                                       More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Aralık 21st, 2016
0 Comments

İdari izin günlerinde ihale yapılır mı?

İdari izin günlerinin tatil günü olarak kabul edilip edilmeyeceği, daha önce ihale tarihi verilip de idari izin gününe rastlayan ihalelerin idari izin gününde yapılıp yapılmayacağı konusunda idareler More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Aralık 17th, 2016
0 Comments

Nefaset Kesintisi Nedir? Hangi Durumlarda Yapılmalıdır? Nefaset Kesintisi Nasıl Hesaplanmalıdır?

Genel tanımlara göre nefaset hakedişlerde bir kesinti türü olup 2 çeşidi bulunmaktadır.   Bunlar; 1-İmalat teknik şartnameye uygun yapılmamış ise, 2-İmalat yapılırken başka bir imalata zarar verilmiş More...