1921 Anayasası ve Özellikleri

I. 1921 Anayasası 1. 1876 Kanun-u Esasîsini yürürlükten kaldırmamıstır. 2. Kendi degistirilis usûlünü öngörmemistir. Dolayısıyla 1921 Anayasası tarihimizdeki ilk ve tek “yumusak anayasa”dır. 3. Türk tarihinde ilk defa “millî egemenlik ilkesi”ni ilân etmistir. 4. Meclis hükümeti sistemini kurmustur. Yani yasama ve yürütme More...

by admin | Yayınlanmış 4 gün Önce
Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Anayasamızda mali sorumluluk kavramı nasıl tanımlanır?

Anayasamızda mali sorumluluk kavramı; 1982 Anayasasının 40.maddesinde “Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Dernekler Nasıl Kurulur?

DERNEĞİN KURULMASI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dernek kurma hürriyeti başlıklı 33 üncü maddesi’nin birinci cümlesi ; “herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.” More...

Yazar admin Aç Perşembe, Şubat 23rd, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Norm Kadro Sistemi

  Mahalli İdarelerde Norm Kadro Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21’inci, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17’inci maddesinde; More...

Yazar admin Aç Perşembe, Şubat 23rd, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde Kadroların İhdası Nasıl Yapılır…

  BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Şubat 23rd, 2017
0 Comments

Kamu Yönetimi Reformu Nedir? Kamu Yönetimi Reformu Nasıl Yapılacak?

Kamu yönetiminde reform ihtiyacı Yeni hükümet bugün eylem planını açıklıyor, yeni bütçe de Komisyon’da görüşülecek. Kamu reformu da gündeme gelebilir. Vali Ulvi Saran kalıcı ve kapsamlı More...

Yazar admin Aç Perşembe, Şubat 23rd, 2017
0 Comments

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk. Sayı: 84695066-010.01[Dmg/1-8 Kdv/9]-10 Tarih: 10/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ More...

Yazar admin Aç Perşembe, Şubat 23rd, 2017
0 Comments

Derneklerin GSM Şirketleri Aracılığıyla Bağış Toplamasının Vergisel Boyutu

Derneğin GSM Şirketleri Aracılığıyla Bağış Toplamasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu hk. Sayı:B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[1-11/2]-238 Tarih: 20/02/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Şubat 22nd, 2017
0 Comments

Derneğin Yönetim Organları Nelerdir?

DERNEĞİN İŞLEMESİ (YÖNETİMİ) Yukarıda açıklanan prosedüre uygun olarak kurulan derneğin, iktisadi olmayan belirli ve ortak amacını gerçekleştirmek için başkaları ile çeşitli işlemler yapması More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Şubat 22nd, 2017
0 Comments

Derneklere Nasıl Üye Olunur?

Derneklere Nasıl Üye Olunur? Dernekler gerçek şahıslardan oluşan bir hükmî şahsiyettir. Yani iktisadi olmayan belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek isteyenlerin oluşturduğu bir topluluktur. İşte More...