Belediyeler Üniversite Öğrencilerine Burs Verebilir mi? (Yeni)

  Belediyeler Üniversite Öğrencilerine Doğrudan Burs Verebilir mi? 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; More...

by admin | Yayınlanmış 7 ay Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Belediye İdaresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

  BELEDİYE İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE İMTİYAZLARI 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

VAKIFLAR KANUNUNUN İNCELENMESİ

VAKIFLAR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İNCELENMESİ 1-Kanunun amaç ve kapsamı düzenleyen ilk iki maddesi, hukuksal bünyeleri birbirinden tamamen farklı eski ve yeni vakıfları aynı statü içerisine dahil More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Hangi Yönetmelikler Sayıştay Kontrolünden Geçirilir?

MALİ HÜKÜM İÇEREN YÖNETMELİKLER VE SAYIŞTAY İSTİŞARİ MÜTALAASI ÖZET Yürütmenin yaygın düzenleyici işlemlerinden birisi, mali hüküm içeren yönetmeliklerdir. Mali hüküm içeren düzenleyici More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk. Sayı: 84695066-010.01[Dmg/1-8 Kdv/9]-10 Tarih: 10/04/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mahalli İdareler Yönetmelik Çıkarabilir mi?

YÖNETMELİK NEDİR? YÖNETMELİK ÇIKARIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 1.GİRİŞ Hukuk devleti olmanın gereklerinden biri, idarenin yapacağı eylem ve işlemlerin belli bir mevzuata More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Cemaat Vakıfları Ne Demek?

Cemaat Vakıfları Ne Demek? Cemaat Vakıfları  CEMAAT VAKIF SORGULAMA Cemaat Vakıfları, Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumlarıdır. 1936 yılında; More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mülhak ve Esnaf Vakıfları Nedir?

Mülhak ve Esnaf Vakıfları Nedir? Mülhak ve Esnaf Vakıfları MÜLHAK VAKIF SORGULAMA Sosyal hayatımızda önemli bir yer tutan vakıflar, İslamiyet’in kabulü ile daha da gelişmiş, Osmanlı İmparatorluğu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mazbut Vakıflar Nedir?

Mazbut Vakıflar Nedir? Mazbut Vakıflar  5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Sahih Vakıf Nedemek?

Sahih Vakıf Nedemek? Vakıflarımız A – TÜRK MEDENİ KANUNU’NDAN ÖNCE KURULMUŞ VAKIFLARIN BİLİMSEL TASNİFİ: 1- MAHİYETLERİ BAKIMINDAN: a) Hayri Vakıflar b) Zürri Vakıflar 2- MÜLKİYETLERİ More...