Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması ve Personel İstihdamı

Belediyelerde norm kadro ve personel istihdamı     NORM KADRO VE PERSONEL İSTİHDAMI     Madde 49 – Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye More...

by admin | Yayınlanmış 8 ay Önce
Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 22nd, 2016
0 Comments

Belediye Norm Kadro Uygulaması ve Personel Yönetimi

Belediye teşkilatı hangi öğelerden oluşur? Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 22nd, 2016
0 Comments

Belediye Norm Kadro Ne Demektir?

Mahalli İdarelerde Norm Kadro Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21’inci, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17’inci maddesinde; More...

Yazar admin Aç Pazar, Mayıs 22nd, 2016
0 Comments

Son Dakika….Belediye Norm Kadroda Değişiklik

Son Dakika….Mahalli İdare Norm Kadroda Değişiklik Değişikliği görmek için tıklayınız….. Norm Kadro Nedir? Norm kadro ve personel istihdamı Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

İdare Sorumluluğunun Koşulları, Kalkması ve Azalması

Sorumluluğun Koşulları, Kalkması ve Azalması Amaç 4 İdarenin mali sorumluluğunun koşullarını açıklayabilmek. Sorumluluğun Koşulları İdarenin gerek kusurlu ve gerekse kusursuz sorumluluğunun söz More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

Kusursuz Sorumluluk Nedir? Kusursuz Sorumluluk Nasıl Tespit Edilir?

Kusursuz sorumluluk hallerini saptayabilmek. Genel Olarak İdare Hukuku alanında İdarenin sorumluluğunun dayanağı önceleri hizmet kusuru iken, bu dayanak İdarenin üstlenmiş olduğu hizmetlerin artması More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

İdarenin Hizmet Kusuru Nedir?

Hizmet kusuru kavramını tanımlayabilmek ve hizmet kusuru sayılan halleri belirleyebilmek. – Hizmet kusuru, İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

İdarenin Hizmet Kusuru Nedir?

İdarenin mali sorumluluğu, yürüttüğü faaliyetlerin tabi olduğu hukuki rejime göre değişmektedir. İdarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden doğan mali sorumluluğu özel hukuk hükümlerine ve özellikle More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

İdarenin Kusur Sorumluluğu…Kusursuz Sorumluluk

Genel Hatlarıyla Devletin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin İlkeler   İdarenin hukuki sorumluluğu idare işlevinden kaynaklanmaktadır. Varlık nedeni hizmet ve edim sunmak olan idare, hizmetten yararlanan, More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 17th, 2016
0 Comments

İdarenin Sorumluluğu…Kusur ve Kusursuz Sorumluluk Şekilleri

Yrd. Doç. Dr. Gürsel KAPLAN* I. GİRİŞ İdarenin sorumluluğunu, “Devletin idare işlevinin hukuka aykırı/uygun kullanımından doğan zararların, yazılı olan veya olmayan hukuk normları uyarınca yine More...