İdarenin Hizmet Kusuru Nedir?

İdarenin mali sorumluluğu, yürüttüğü faaliyetlerin tabi olduğu hukuki rejime göre değişmektedir. İdarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden doğan mali sorumluluğu özel hukuk hükümlerine ve özellikle haksız fiil sorumluluğuna ilişkin esaslara tabidir. Buna karşılık, İdarenin İdare Hukuku’na tabi olan faaliyetlerinden doğan More...

by admin | Yayınlanmış 3 ay Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

Kamu Yarına Çalışan Dernek Nasıl Kurulur?

Kamu Yararına Çalışan Dernek Kurmanın Yasal Mevzuatı 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca; Kamu yararına çalışan derneklerin, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 17th, 2017
0 Comments

Derneklerin Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

TASFİYE “Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve hakların tasfiyesinin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 16th, 2017
0 Comments

İdari İşlem Kavramı ve İdari İşlem Çeşitleri

İDARİ İŞLEMLER İDARİ İŞLEM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ İdari İşlem Kavramı Hukuk âleminde bir sonuç meydana getiren, bir değişiklik yapmaya yönelen irade beyanlarına hukuki işlem denir. İdari İşlemin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Haziran 14th, 2017
0 Comments

OHAL Komisyon Üyeleri Kimler?

OHAL Komisyonu Başkanlığı’na Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi. Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’ndan da toplam 6 üye daha Başbakanın More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…Belediye Cezaları

    BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Yeni Vakıf Nedemek?

Yeni Vakıf Nedemek? Genel olarak 903 sayılı kanunla, Medeni Kanun’un vakıflara ilişkin maddelerinin tamamına yakın bir kısmı değişikliğe uğramıştır. Bazı vakıf türleri kuruluşlarına mesnet More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Dernek Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Defterler

DERNEK TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Dernekler gerek Dernekler Kanunu ve gerekse ilgili diğer mevzuatlar gereğince aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar; I – Üye Kayıt Defteri Derneğe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Kamu Yararına Çalışan Dernek Nedemek?

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER Dernekler çeşitli imkânlara sahip olabilmek için kanunların kendilerine verdiği hakkı kullanarak kanundaki prosedüre uymak kaydıyla kamu yararına çalışan dernek sıfatını More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU Günümüz sosyal devlet anlayışı ile hukuk devleti anlayışının, teknolojik gelişmelerle birleşmesi idari faaliyetlerin çeşitlerinin ve kullandığı araç-gereçlerin More...