2017 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…Belediye Cezaları

    BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı En Az En Çok Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin More...

by admin | Yayınlanmış 1 gün Önce
Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Başkanı Ödenekleri

  BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ Kanuni Dayanağı Nüfusuna Göre Belediyeler Tutarı Tutarı   5393 s.Kanun madde 39, Maliye Bakanlığı BÜMKO 03.01.2017/66 sayılı Gen. 6767 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı

  BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI Kanuni Dayanağı Nüfusuna Göre Belediyeler Azami Tutar Azami Tutar   5393 s. Kanun madde 32; Maliye Bakanlığı BÜMKO 03.01.2017/66 More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar

  TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2017-31.12.2017) Kanuni Dayanağı Nüfusu Tutarı Belediye Tahsilât Yönetmeliği 10. Madde, 5018 sayılı Kanun 35.mad., More...

Yazar admin Aç Pazar, Şubat 26th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (100) Kasa Hesabının Kullanılmaması

1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması MahalliİdarelerBütçeveMuhasebeYönetmeliği49.madde: Buhesap,muhasebebirimleriveznelerincekanunidolaşımniteliğinesahipulusalparalarınalınması,verilmesivesaklanmasınailişkinişlemlerinizlenmesiiçinkullanılır. Muhasebebirimlerinedövizolarakherneşekildeoluraolsunintikaledentutarlarbuhesaplailişkilendirilmez. Belediyelerin More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Şubat 25th, 2017
0 Comments

İdari İşlem Nedir?

A-İDARİ İŞLEMLER İdari işlem deyimi idari tasarruf anlamında kullanılmakta olup : idari işlem deyimi ‘idari makamlar tarafından gerek tüzük ve yönetmelik gibi objektif düzenleyici tasarrufları More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Belediye İhalelerine Belediye Şirketleri Katılabilir mi?

  BELEDİYELE İHALELERİNE BELEDİYE ŞİRKETLERİ KATILABİLİR Mİ?                 I-GİRİŞ             Mahalli idareler, yerel kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuşlardır. More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde Temsil Giderlerinin Çeşitleri

TEMSİL GİDERLERİNİN ÇEŞİTLERİ A-Gider Çeşitleri Temsil, ağırlama ve törenlere ait giderlerin konu, kapsam ve miktarı ile davet edileceklerin tespit ve tayini valinin takdirine tabidir. Bu giderlerin More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

1921,1924,1961,1982 Anayasaları ve Özellikleri

1921 Anayasası: – Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir. – Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır. – Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur. – Meclisin More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Başkanlık Sistemi Nedir? Başkanlık Sistemi Ne İşe Yarar?

    Bir devlette yasama ve yürütme organlarının halk tarafından ayrı ayrı seçilerek göreve getirildiği ve dolayısıyla birbirlerine karşı değil halka karşı sorumlu olduğu, görev sürelerinin More...