ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.2b)

    7 Mart 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30000 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Kanunlarının Getirdiği Sistem

  TÜRK İDARE SİSTEMİ İÇERİSİNDE YEREL YÖNETİMLER VE YENİ MAHALLİ İDARE KANUNLARININ GETİRDİĞİ SİSTEM İdare sistemimiz içerisinde yerel yönetimlerin yerini ve niteliğini More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

6111 sayılı Kanunun Belediye Alacakları Bakımından Kapsamı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.01.01.00/ 8311 22/03/2011 Konu : Abone alacakları GAZiANTEP VALİLĠİĠNE Ġlgi :03.03.2011 tarihli ve B.05.4.VLK.4.297 More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Belediyelerin Öz Gelirlerini Arttırma Yöntemleri

Yerel Yönetimlerin Öz Gelir Yaratma Kapasitesi, Yapısal Kısıtlar ve Gelir Artırımı Konusunda Mevcut Durumun Değerlendirilmesi     Doç.Dr.Özhan ÇETİNKAYA*     GİRİŞ Türk yerel yönetim sistemi More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (100) Kasa Hesabının Kullanılmaması

1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması MahalliİdarelerBütçeveMuhasebeYönetmeliği49.madde: Buhesap,muhasebebirimleriveznelerincekanunidolaşımniteliğinesahipulusalparalarınalınması,verilmesivesaklanmasınailişkinişlemlerinizlenmesiiçinkullanılır. Muhasebebirimlerinedövizolarakherneşekildeoluraolsunintikaledentutarlarbuhesaplailişkilendirilmez. Belediyelerin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…Belediye Cezaları

    BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Tahsildarın Üzerinde Tutabilecekleri Rakamlar

  TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2017-31.12.2017) Kanuni Dayanağı Nüfusu Tutarı Belediye Tahsilât Yönetmeliği 10. Madde, 5018 sayılı Kanun 35.mad., More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Başkanı Ödenekleri

  BELEDİYE BAŞKANI ÖDENEKLERİ Kanuni Dayanağı Nüfusuna Göre Belediyeler Tutarı Tutarı   5393 s.Kanun madde 39, Maliye Bakanlığı BÜMKO 03.01.2017/66 sayılı Gen. 6767 More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı

  BELEDİYE MECLİS ÜYESİ HUZUR HAKLARI Kanuni Dayanağı Nüfusuna Göre Belediyeler Azami Tutar Azami Tutar   5393 s. Kanun madde 32; Maliye Bakanlığı BÜMKO 03.01.2017/66 More...