2017 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…Belediye Cezaları

    BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017) (5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği) Cezanın Türü Kanuni Dayanağı Tutarı En Az En Çok Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin More...

by admin | Yayınlanmış 1 hafta Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Yeni Vakıf Nedemek?

Yeni Vakıf Nedemek? Genel olarak 903 sayılı kanunla, Medeni Kanun’un vakıflara ilişkin maddelerinin tamamına yakın bir kısmı değişikliğe uğramıştır. Bazı vakıf türleri kuruluşlarına mesnet More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Derneklerin Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

TASFİYE “Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneklerin mal, para ve haklarının tasfiyesi, tüzüklerinde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzüklerinde mal, para ve hakların tasfiyesinin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Dernek Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Defterler

DERNEK TARAFINDAN TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER Dernekler gerek Dernekler Kanunu ve gerekse ilgili diğer mevzuatlar gereğince aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar; I – Üye Kayıt Defteri Derneğe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Kamu Yararına Çalışan Dernek Nedemek?

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER Dernekler çeşitli imkânlara sahip olabilmek için kanunların kendilerine verdiği hakkı kullanarak kanundaki prosedüre uymak kaydıyla kamu yararına çalışan dernek sıfatını More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU Günümüz sosyal devlet anlayışı ile hukuk devleti anlayışının, teknolojik gelişmelerle birleşmesi idari faaliyetlerin çeşitlerinin ve kullandığı araç-gereçlerin More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Vakıf Ne Demek? Vakıf Ne İşe Yarar?

VAKIF KAVRAMI “Vakıf” sözcüğünün kökeni Arapça’dır. Sözcük anlamı, alıkoyma, durdurma, tutuklama, duruş, kımıldanmamadır. Çoğulu “vakıflar” yada “evkaf “ olarak belirtilir. Vakfetmek, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

YİKOB’un Tüzel Kişiliği Var mı?

YİKOB Nedir? ’Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

YİKOB Nedir? YİKOB Ne İşe Yarar?

ANKARA- Binali Yıldırım yatırım ve şikayetleri izlemek gerekli proje ve adımları atmak için Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) un kurulduğunu açıkladı. İl özel idareleri fiilen More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Belediye Şirketlerini Kim Denetler?

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETLENMESİ Belediyeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 70. maddesine göre özel hukuk hükümlerine tabi ticaret More...