E-Devlet Hizmet Yönetmeliği

3 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29820 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bilgi toplumu politika, More...

by admin | Yayınlanmış 21 saat Önce
Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Akdi Faiz Ne Demektir?

Akdi faiz oranı, sözleşmede belirtilen faiz oranıdır. Taraflar, yaptıkları çeşitli türdeki sözleşmeler için (alım satım, kredi, kredi kartı vs) kendi aralarında akdi faiz oranı belirleyebilirler. Bankacılık More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Adi Ortaklık, İş Ortaklığı ve Ortak Girişimlerin Kurulması ve Hukuki Statüleri

Adi Ortaklık, İş Ortaklığı ve Ortak Girişimlerin Kurulması ADİ ORTAKLIKLAR VE ADİ ORTAKLIK NİTELİĞİNDEKİ İŞ ORTAKLIĞI- ORTAK GİRİŞİMLER  Adi ortaklık ile ilgili hükümler  6098 sayılı More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 12th, 2017
0 Comments

Gerçek Kişi Nedir? Tüzel Kişi Nedir?

Gerçek Kişi Nedir? Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Kişiler Gerçek kişiler, insanlardır. Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar gözetmeksizin bütün insanları birer More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

6754 Sayılı Kanun Bilirkişilik Kanunu

6754 Sayılı Kanun Bilirkişilik Kanunu Tarih: 11 Kasım 2016 / 6754 Sayılı Kanun Bilirkişilik Kanunu (*) Kanun No: 6754 Kabul Tarihi: 03 Kasım 2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

Karar Düzeltmesi Nedir?

Karar Düzeltme Yolu Bu yargı yolu Türk hukukuna özgü bir yargı yoludur. Esas itibariyle yeni bir dava olmayıp, Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın temyiz incelemesi sonucunda vermiş More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

Yargılamanın Yenilenmesi Nedir?

Yargılamanın Yenilenmesi Yargılanmanın yenilenmesi, tüm yargılama alanlarında kesinleşmiş bir yargı kararının haksız bir nitelik taşıdığının daha sonradan elde edilen bir takım bilgi ve belgelerle More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 5th, 2017
0 Comments

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 5th, 2017
0 Comments

Kamu Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında Çalıştırılacak Trenler

Kamu Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında Çalıştırılacak Trenler ve tren hatları yeniden tespit edildi… Kamu Hizmet Yükümlülüğü Kapsamında Çalıştırılacak Trenler ve tren hatları, zorunlu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 5th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Avukatlık Ücret Tarifesi

2 Ocak 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29936 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, More...