Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır? Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ________________________________________ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Doğrudan Temin Yönteminde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Olur mu?

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN KAMU SATIN ALIMLARI SÜRECİNDE OLUŞACAK YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARIN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNA KONU EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?-II 2- 2886 Sayılı Devlet İhale More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Muvazaalı Boşananlara Anayasa Mahkemesi’nden Kötü Haber

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ   BİRİNCİ BÖLÜM   KARAR EMEL KAVAS BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2013/8032) Karar Tarihi: 9/9/2015 R.G. Tarih- Sayı: 22/10/2015-29510 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR    Başkan  :  Burhan More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ve AÇIKLAMASI

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla düzenlenmiş, söz konusu Kanun az sayıda değişiklikle More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Bulunması Gereken Unsurlar

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 68 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.II-647 Şikayetçi: Özyüce Turizm Seyahat Pazarlama Tic.Ltd.Şti. İhaleyi Yapan Daire: İett İşletmeleri More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Bir isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde bulunan diğer bir istekliye verilmesi gizlilik ilkesine aykırı mıdır?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-2241 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Devlet Memurları Kanununa İlişkin Öneriler

Devlet Memurları Kanununa İlişkin Öneriler 12. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 657 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde düzenlenen “gizli bilgileri açıklama yasağı”nın kapsamı açıkça belirlenmelidir. 13. More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Devlet Memuru Kitap Yazabilir mi?

  Devlet Memurlarının maaş dışında ticari kazanç elde etmesi yasak olduğu bilinmektedir…. Lakin Devlet Memurları, sahip oldukları bilgi birikimleri değerlendirebilir ve bu şekilde para kanabilir… Konuyla More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı Nedir?

  Bilindiği üzere, devlet memurlarının denetimlerinin olduğu teşebbüslerden menfaat sağlamaları yasaktır… Peki bu yasak nasıl uygulanacaktır? Konuyla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığınca More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ekim 18th, 2018
0 Comments

Yeni Kamu İhale Kanunu Taslak Metni

TASLAK ÇALIŞMA Tanımlar Madde 4– (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Aday: Belli istekliler arasında ihale, ilanlı pazarlık, rekabetçi müzakere ve yenilikçi işbirliği usullerinde yeterliğe başvuran More...