Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi Damga vergisi esas itibariyle medeni ve ticari kağıtların düzenlenmesini ve kullanılması sırasında alınan bir “hukuki işlem” vergidir. Ancak damga vergisinde işlem değil düzenlenen kağıtlar vergiye tabi tutulmaktadır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım faaliyetinde Katma Değer Vergisi

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım faaliyetinde Katma Değer Vergisi 2.1.7.1. Teslimlerde katma Değer Vergisi ve KDV İstisnası Katma Değer Vergisi mal ve hizmetin üretimi ve ithalinden tüketiciye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI GİRİŞ Başta belediyeler olmak üzere kamu idarelerinde yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

SMMM VE YMM’LERİN SUNDUKLARI HİZMETLERİN GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SMMM VE YMM’LERİN SUNDUKLARI HİZMETLERİN GELİR VERGİSİ VE KDV KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Gelir More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Nazım Hesaplar Nedir? Nazım Hesaplar Nerede Kullanılır?

NAZIM HESAPLAR NEDİR? NAZIM HESAPLAR NERDE KULLANILIR? Nazım Hesaplar Tek Düzen Hesap Planında 9 sıra numarası ile bulunmaktadır. Bu hesapların kullanılması zorunlu. Ancak bir çok bilançonun tetkikinde More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYIRMA KOŞULLARI

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI AYIRMA KOŞULLARI 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 323. maddesi Ticari ve Zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava ve icra safhasındaki More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Muhasebenin İşletmelere Sağladığı Rekabet Avantajları

MUHASEBENİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI Yaşayan bir canlı olarak işletmenin yaşamını devam ettirdiği ortama ayak uydurabilmesi için o ortamın koşullarını devamlı olarak tanıması More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – )

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır. İşleyişi BORÇ 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Hadleri

BÜLTEN (E.Ö 2017/26) 2017 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi…Özellik Gösteren Durumlar

  2017 yılı Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.404,06 TL – Brüt 1.777,50 TL dir. Asgari ücretten AGİ tutarını düştükten sonra kalan net asgari ücret ise 1.270,75 TL dir. Bu tutara More...