Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Damga Vergisi Damga vergisi esas itibariyle medeni ve ticari kağıtların düzenlenmesini ve kullanılması sırasında alınan bir “hukuki işlem” vergidir. Ancak damga vergisinde işlem değil düzenlenen kağıtlar vergiye tabi tutulmaktadır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunun More...

by admin | Yayınlanmış 8 ay Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini Uygulamada Tutarlılık Standardı

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerini Uygulamada Tutarlılık Standardı: “Denetim raporu, denetimin yapıldığı dönemde uygulandığı gözlemlenen genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve bunların More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

Bağımsız Dış Denetim Raporlama Standartları

  Raporlama Standartları: a- Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı: “Denetim raporu, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Mayıs 17th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Hadleri

BÜLTEN (E.Ö 2017/26) 2017 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci More...

Yazar admin Aç Cuma, Mayıs 12th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetim Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı

  c- Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama Standardı: “Denetlenen mali tablolara ilişkin bir görüşe yeterli düzeyde temel oluşturmak amacıyla belge incelemesi, gözlem, soru sorma ve doğrulama yoluyla More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 11th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetim İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı

  b- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı: “Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 9th, 2017
0 Comments

Bağımsız Dış Denetim Çalışma Alanı Standartları

  Çalışma Alanı Standartları: a- Planlama ve Gözetim Standardı: “Denetim çalışması yeterli şekilde planlanmalı ve varsa yardımcılar gerektiği şekilde gözlenmelidir”. aa- Genel Açıklamalar: Bu More...

Yazar admin Aç Salı, Mayıs 9th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetimde Mesleki Özen ve Titizlik Standardı

Mesleki Özen ve Titizlik Standardı: “Denetimin yapılmasında ve denetim raporunun düzenlenmesinde mesleğin gerektirdiği dikkat gösterilmelidir” ca- Genel Açıklamalar: Bu standarda göre denetçi, denetimin More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 8th, 2017
0 Comments

Bağımsız Denetim Mesleki Eğitim, Deneyim ve Yeterlik Standardı

    Mesleki Eğitim, Deneyim ve Yeterlik Standardı: “Denetim, bir denetçi olarak gerekli mesleki eğitim, deneyim ve yeterliğe sahip kişi veya kişilerce yapılmalıdır.”[1] aa- Genel Açıklamalar:   Bu More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Mayıs 8th, 2017
0 Comments

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Nelerdir?

  GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI: Genel kabul görmüş denetim standartları, 3 grup halinde 10 adet standarttan oluşmaktadır. Birinci grup genel standartlardır. Bunlar, denetçinin niteliğine More...