2017 Bağımsız Denetim Limitleri

2017 Yılında Bağımsız denetime tabi olacak şirketler 19.03.2016 Tarih ve 29658 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlendi. Buna göre, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en More...

by admin | Yayınlanmış 2 saat Önce
Yazar admin Aç Salı, Şubat 28th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi…Özellik Gösteren Durumlar

  2017 yılı Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.404,06 TL – Brüt 1.777,50 TL dir. Asgari ücretten AGİ tutarını düştükten sonra kalan net asgari ücret ise 1.270,75 TL dir. Bu tutara More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Şubat 27th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Hadleri

BÜLTEN (E.Ö 2017/26) 2017 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Nakit Akışı Analizi Nedir? Nakit Akışı Analizi Nasıl Yapılır?

Nakit Akışı Analizi Nakit Akış Tablolarının Oluşturulması ve Kontrolü İşletmeler, belli bir hesap dönemde ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarını yine söz konusu dönemde oluşan nakit girişleri ile More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Nasıl Yapılır?

      Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ ÜNİTE -1 İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

Finansal Tablolar Analizi Muhasebe, “mali karaktere sahip olayları para birimiyle ifade ederek sınıflayan, tarih sırası ile kaydeden, raporlayan ve raporları yorumlayan bir mali sanattır.” Bu tanıma More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ I-GİRİŞ İnşaat ve onarım işleriyle uğraşan işletmelerin yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili, kendilerine yapılan ödemelerdeki More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Yöntemi Muhasebe Kayıtları

İnşaat İşlerinde Hasılat Paylaşımı Yöntemi Örnek Uygulama Yüklenici (müteahhit) (A) Ltd.Şti.ile Arsa sahibi (B) Ltd.Şti.arasında, arsa sahibinin aktifinde duran varlıklarda 1.600.000 TL bedelle More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Genel Kabul Görmüş Finansal Tablo İlkeleri Nelerdir?

Finansal Tabloların Düzenlenmesinde Esas Alınacak Genel Kabul Görmüş Muhasebe Temel Kavramları: 1- Sosyal sorumluluk kavramı, 2- Kişilik kavramı, 3- İşletmenin sürekliliği kavramı, 4- Dönemsellik More...

Yazar admin Aç Cuma, Şubat 24th, 2017
0 Comments

Temel Finansal Tablolar Nelerdir?

Temel Finansal Tablolar; • Bilânço, • Gelir Tablosu, Diğer Finansal Tablolar; • Fon Akım Tablosu, • Satışların Maliyeti Tablosu • Nakit Akım Tablosu, • Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, • Kar More...