Temel Finansal Tablolar Nelerdir?

Temel Finansal Tablolar; • Bilânço, • Gelir Tablosu, Diğer Finansal Tablolar; • Fon Akım Tablosu, • Satışların Maliyeti Tablosu • Nakit Akım Tablosu, • Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, • Kar Dağıtım Tablosu, BİLANÇO İşletme Adı, Tarih, Para Birimi, 1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hazır Değerler More...

by admin | Yayınlanmış 17 saat Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Başabaş Noktası Nedir? Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır?

Başabaş Noktası Nedir? Başabaş Noktasının Hesaplanması İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında grafik yöntem, matematiksel (cebirsel) yöntem ve deneme – yanılma yöntemi More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ekim 17th, 2018
0 Comments

Faaliyet Kaldıracı Nedir? Finansal Kaldıraç Nedir?

Faaliyet Kaldıracı Nedir? Finansal Kaldıraç Nedir? Başabaş ve Kaldıraç Analizleri   İşletmelerde başabaş analizinin önemini ve başabaş analizinin işletme yönetimlerine sağlayacağı faydaları More...

Yazar admin Aç Salı, Ekim 16th, 2018
0 Comments

Nakit Akışı Analizi Nedir? Nakit Akışı Analizi Nasıl Yapılır?

Bu çalışmadan nakit akışı, bilanço, gelir tablosu, finansal tablolar ve tms kavramları kapsamında nakit akım tablosu üzerinde durulacaktır…..   Nakit Akışı Analizi Nakit Akış Tablolarının More...

Yazar admin Aç Pazar, Eylül 23rd, 2018
0 Comments

Defter Değeri Nedir? Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

  Borsacılar açısından en önemli kavramlardan biri defter değeri yada piyasa değeri/defter değeri olarak bilnen kavramdır… Özellikle yatırım yaparken, alınması düşünülen hisse senedinin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 26th, 2018
0 Comments

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Nasıl Yapılır?

      Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ ÜNİTE -1 İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 23rd, 2018
0 Comments

Envanter Nedir?

ENVANTER İşletmelerin dönem sonlarında envanter çıkarması gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu açısından zorunludur. Envanter, işletmenin sahip olduğu ( aktifinde bulunan ) tüm More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 2nd, 2018
0 Comments

Konsolide Bilanço Nedir? Konsolide Mali Tablolar Nedir?

      Konsolide Bilanço ve konsolide mali tablolar; birbirleriyle bir şekilde bağlantısı olan firmaların finansal raporlarının belli kıstaslara uyularak birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Gerek More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Nisan 16th, 2018
0 Comments

TFRS 16 Kiralamalar

    Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı Tarih: 16 Nisan 2018 / 04:52Kategori: Kamu Gözetimi Kurumu, TFRS 16 Kiralamalar 16 More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mart 23rd, 2017
0 Comments

Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler

Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler Yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler şunlardır: a) Bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler, b) Bilanço esasına More...