Memura Verilecek Hastalık Raporu ve Refaket İzni

MEMURA VERİLECEK HASTALIK RAPORU VE REFAKAT İZNİ                 GİRİŞ               Hastalık raporlarına dair yönetmelik 29 Ekim 2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun sonucu 15.01.2010’dan itibaren 657 sayılı Kanundaki tedavi yardımı More...

by admin | Yayınlanmış 4 dakika Önce
Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Kıdem Aylığı Nedir?

A) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Denetim Tazminatı Kimlere Ödenir

  DENETİM TAZMİNATI   –657 md.  213’den sonra gelen (9.4.1990-KHK 418/8 ile değişik Ek Madde. -30.12.1991 – 91/2574 Bakanlar Kurulu Kararı -20.03.1997 tarih ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Memurların Ticaret Yapması Yasak mı? Memurların Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı?

Memurların Ticaret Yapması Yasak mı? Memurların Ek Gelir Elde Etmesi Yasak mı I-GİRİŞ Halk arasında ve bizzat memurlar arasında memurların herhangi bir yerden ek gelir elde etmesinin yasak olduğu More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Hastalık İzni Nedir? Kimlere Hastalık İzni Verilebilir?

Hastalık İzni Nedir? Kimlere Hastalık İzni Verilebilir? HASTALIK İZNİ Memurların, hastalıkları halinde doktor veya sağlık kurumlarının raporu üzerine, hizmet sürelerini de esas alarak verilen izin More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Ek Gösterge Nedir? Ek Gösterge Nasıl Hesaplanır?

  EK GÖSTERGE   –657 Md.43 (9.4.1990-KHK 418/2 ile değişik) B bendi   -657 (9.4.1990- KHK 418/3 ile ek, 12.4.1990-KHK-420/11, 12 ve 27.12.1991-KHK-475/8 ile değişik) I, II, III sayılı Ek More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Makam Tazminatı Nedir? Makam Tazminatı Kimlere Ödenir?

MAKAM TAZMİNATI  -657    (26.6.1984-KHK 241/38 ile) ek Md.26 (9.4.1990-KHK 418/9,10 ile değişik) (a) fıkrası ve (5.7.1991-KHK 435/5 ve 27.12.1991-KHK 475/9  değişik) IV sayılı Makam tazminatı cetveli. -20.03.1997 More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Memuriyetin Sona Ermesi…Çekilme

I-GİRİŞ: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir (1982 Anayasası madde:49). Ayrıca, hiç kimse zorla çalıştırılamayacağı gibi angarya uygulanması da yasaktır (1982 Anayasası madde:18). Devlet Memuriyeti More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

İstisnai Memuriyet Nedir?

İSTİSNAİ MEMURİYET I-GİRİŞ Kamu hizmetlerinin memurlar aracılığıyla yürütüleceği mevzuatımızda yerleşmiş bir kavramdır. Memurlar kamu hizmetlerini asli ve sürekli olarak belirli bir kadroda More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Nakdi Ücret Nedir? Ayni Ücret Nedir?

  Nakti Ücret ve Ayni Ücret: Ödeme türüne göre ücretler nakti (parasal) ve ayni (mal olarak) olmak üzere ikiye ayrılır. Nakdi ücret: Yukarıda açıklandığı gibi ücretin cari memleket parasıyla More...