Bütçenin Alenilik İlkesi Nedir?

Alenilik  Prensibi: Bütçe  tasarısıyla  bütçenin  icra  murakabesine  ait  vesikaların  muntazaman ve  gerçek  mali  durum  hakkında  hüküm  vermeye  uygun  bir  surette  yayınlanması  lazımdır. Buna ilave olarak bütçeden harcama yapan kamu kurumlarıda yaptıkları harcamaları, şeffaf bir şekilde kamu oyuna duyurmaları More...

by admin | Yayınlanmış 1 ay Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Klasik Bütçe Sistemi Nedir?

Klasik Bütçe Sistemi Geleneksel bütçe sisteminde denilen ve bütçe sistemlerinin en eskisi olan  sistemde  kamu  giderlerinin  öncelikle  idari-siyasi  kuruluşlara  göre dağıtıldığı;   daha   More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Nedir?

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Bütçe hakkı; kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar verme yetkisidir. Bir devletin tam egemenliğe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Ayrıntılı Finansman Programı Nedir?

Ayrıntılı Finansman Programı   II sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli Kurumlar ile III sayılı Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlayacaklardır. Bu More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Bütçe Ödeneklerinin Kullanılması

  5018 sayılı kanunda Bütçe; “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. Bütçeler, More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ağustos 13th, 2018
0 Comments

Çok Yıllı Bütçelemenin Amaçları Nelerdir?

Çok Yıllı Bütçelemenin Amaçları Çok yıllı bütçelemeye son yıllarda bütçeleme sürecinde yer verilmesinin bir çok gerekçesi bulunmaktadır.  Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Hükümetlerin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 12th, 2018
0 Comments

Harcama Yetkisinin Sınırı (1050 Sayılı Kanun)

Harcama Yetkisinin Sınırı Devlet hizmetlerinin gerekli kıldığı giderler her yılın bütçesine konulan ödeneklerle belli edilir. Yapılması  bir kanunla emrolunan hizmetlerin karşılığının kesinlikle More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 11th, 2018
0 Comments

Bütçe Açıklarının Ekonomik Sonuçları…

Bütçe Açıklarının Ekonomik Sonuçları Yazar : James M. BUCHANAN Borç ile karşılanan bütçe açıklarının ekonomik sonuçları hakkındaki görüşlerimi sunmam için bana verilen bu imkandan dolayı More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 11th, 2018
0 Comments

Taşra Birimlerine Ödenek Aktarma Nasıl Yapılır?

Aktarma işlemi, ödeneğin bir tertipten başka bir tertibe geçmesi işlemidir. Bütçe kanunu çıkarılması safhasında tahmini özellik taşımaktadır ve uygulama safhasında tahminlerle gerçekleşmeler More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 11th, 2018
0 Comments

Fon Uygulaması Nedir?

Fon  Uygulamaları: Fon  belirli  bir  amacın  gerçekleştirilmesi  için  ayrılmış olan  ve gerektiğinde Bu  amaç  belirli  mal veya  hizmetlerin satın  alınması  belirli  faaliyetler More...