Performans Esaslı Bütçe Sistemi Nedir?

Performans Esaslı Bütçe Sistemi Devletin   yüklendiği   görevleri   yerine   getirebilmesi   bakımından gerçekleştirdiği hizmetler ile bunların birim maliyetlerinin önem kazandığı bir bütçeleme sistemidir. Mal ve hizmet üretimi yapmaya yönelik kamu kuruluşlarının, faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi güdülen More...

by admin | Yayınlanmış 2 ay Önce
Yazar admin Aç Salı, Ağustos 21st, 2018
0 Comments

CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK PROJE VE İŞLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

CARİ HARCAMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASINA YÖNELİK PROJE VE İŞLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1‐ (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ağustos 20th, 2018
0 Comments

Bütçeleme İlkeleri ve Bütçe Hakkı Nedir-1

1. Tanımı ve Önemi 5018 sayılı Kanun mali yönetim anlayışında bazı değişiklikleri öngörmüştür. Bütçe hakkının azami ölçüde kullanılabilmesi ve kamusal tercihin oluşturulması için gerekli More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ağustos 20th, 2018
0 Comments

Plan Program Bütçe Sistemi Nedir?

Planlama Programlama Bütçe Sistemi Hükümetin  sınırlı  bütçe  olanaklarını,  çeşitli  programlar  arasında maksimum fayda sağlayacak biçimde ayırması gerektiği görüşü, önemle savunulmaktadır. More...

Yazar admin Aç Pazar, Ağustos 19th, 2018
0 Comments

Vergi Harcaması Nedir? Vergi Harcama Raporu Nedir?

Maliye Bakanı Naci AĞBAL Bakanlık olarak titiz çalışmalar yürüttüklerini aktarırken her yıl Vergi Harcaması Raporu yayımlayacaklarını vurguladı. Ağbal, “İnşallah gelecek sene Eylül ayında More...

Yazar admin Aç Cumartesi, Ağustos 18th, 2018
0 Comments

Ödenek Dağıtımı ve Kullanımı Nasıl Yapılmaktadır

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bütçe kanunlarına More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
1 Comment

Bütçenin Alenilik İlkesi Nedir?

Alenilik  Prensibi: Bütçe  tasarısıyla  bütçenin  icra  murakabesine  ait  vesikaların  muntazaman ve  gerçek  mali  durum  hakkında  hüküm  vermeye  uygun  bir  surette  yayınlanması  More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Nedir?

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Bütçe hakkı; kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar verme yetkisidir. Bir devletin tam egemenliğe More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Ayrıntılı Finansman Programı Nedir?

Ayrıntılı Finansman Programı   II sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli Kurumlar ile III sayılı Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlayacaklardır. Bu More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Bütçe Ödeneklerinin Kullanılması

  5018 sayılı kanunda Bütçe; “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlanmıştır. Bütçeler, More...