Yayınlandı: Cum, Mar 31st, 2017

Belediye Şirketleri Avans Kullanabilir mi?

dolar-1

Belediye şirketleri özel hukuk tüzel kişisi olup temel olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetilmekle birlikte satın alma usullerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre de hareket etmekle mükelleftirler. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu veya 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarında da kendilerini ilgilendiren çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

Avans konusu kamu idareleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35’nci maddesinde düzenlenmiş olup Maliye Bakanlığına da ön ödemenin nasıl gerçekleşeceğine yönelik olarak ve sınır getirme konusunda önemli yetkiler verilmiştir.

Ancak belediye şirketleri 5018 sayılı Kanun kapsamındaki bir kamu idaresi değildir. Dolayısıyla belediye şirketlerinin avans kullanımına ilişkin olarak bir tavan veya bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

Hal böyleyken belediye şirketlerimizin çok büyük bir oranda belediye tarafından sermaye aktarımı yoluyla kurulduğundan ve desteklendiğinden ötürü şu yönde tavsiyelerimiz olabilir;  (Tabi şirketler bu kuralları piyasadaki iş ve müşterileriyle olan ilişkileri doğrultusunda kendi değerlendirecektir.)

– Avans verirken mahsup işlemi için belirli bir süre sınırı getirilebilir.

– Avans verilen işlerde teminat alınabilir.

– Avans verilen personellerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri içerecek şekilde iyi bir dosyalama sistemi kurmaları gerekmektedir.

kaynak:mali hakem dergisi

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>