Yayınlandı: Çar, Nis 19th, 2017

Basel II Kriterleri ve İşletmelerce Yapılması Gerekenler

muhasebe-25

  1. Basel Kriterleri:

Dünyanın  en  eski  finans  kuruluşu  olan Uluslararası   Ödemeler   Bankası (Bank   for International      Settlements-BIS),    aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 55 ülkenin Merkez Bankalarının bir araya gelerek oluşturdukları bir   kuruluştur.   Merkezi   İsviçre’nin   Basel şehrinde  olan  BIS  bünyesinde 1974  yılında

G10     ülkelerinin         merkez       bankalarının başkanlarının        katılımı        ile       Bankacılık
Düzenleme  ve  Denetleme  Komitesi (kısaca Basel  Komitesi)  kurulmuştur.  Bu  komitenin
amacı   tüm   dünyadaki   Bankaların   ortak standartlarda çalışmasını sağlamaktır.

Basel   Komitesi   tarafından  1988   yılında yayınlanan Basel 1 Standartları ile Bankaların
uyması gereken çalışma kriterleri belirlenmiş ve krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmak için
sermayelerinin riskli aktiflere oranının %8 den az olamayacağı ifade edilmiştir. Yani her 100
liralık nakit kredinin ödenmemesi riskine karşı 8 lira sermaye tutulması gerekmektedir. Aslında,
kredinin geri ödenmeme ihtimali, kime verildiği ile ilgilidir.

  1. Basel II Kriterleri:

Mevcut         uygulamadaki         bankaların kredibilitesi çok yüksek veya çok düşük olan tüm   firmalara   yaklaşımının   aynı   olmasının yanlış  olduğu  fikrinden  Basel  II  Standartları doğmuştur.    Yeni    uygulamada    bankalar kullandırmış olduğu kredi karşılığında değişik oranlarda sermaye tutmaları gerekecektir.

Bankaların  sermaye  yeterliliği  standardını yeniden belirleyen ve risk yönetimini ön plana çıkaran Basel II düzenlemesi,  2007 yılından itibaren tüm iş dünyası için yeni bir dönem açacaktır.

Firmalar Bilânçolarındaki sermaye yapıları ve piyasa güçleri üzerinden değerlendirilecek ortaklarının   kim   olduğu   dahi   değer   ifade etmeyecektir.   Ülkemizde   sıkça   kullanılan teminat  yöntemi  olan  ortak  kefaleti  ve  grup şirket kefaleti artık geçerli olmayacaktır. Hatta müşteri çek ve senetleri dahi krediye teminat olarak kabul edilmeyecektir.

  1. Basel II nin Önemi:

Bu değişime ayak uydurmak firmalar için yaşamsal derecede önem taşıyor. İyi yönetilen, iyi  finanse  edilmiş  ve  gerekli  tüm  bilgileri (finansal ve niteliksel) zamanında ve yeterli bir şekilde sunarak şeffaflığı sağlayabilen KOBİ’ler potansiyel olarak en iyi dereceyi almak sureti ile en iyi şartlarda kredi bulma imkânına sahip olabileceklerdir. Bunları sağlayamayan firmalar ise çok yüksek faizli krediler kullanacak veya hiç kredi bulamayacaklardır.

İşletmelerce Yapılması Gerekenler:

* Kayıt dışı işlemlerin kayıt içine alınması

*   Firmaların   esas   faaliyet   konularında çalışması

* Faaliyetlerinden doğan riskleri azaltacak alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması (Faktöring, Leasing gibi)

*   Öngörülen   teminat   yapısına   uyum
sağlaması (işletme   dışındaki   şahıslara   ait
gayrimenkullerin işletme aktifine alınması gibi)

* Doğru ve şeffaf kayıt düzeni ile güvenilir mali tablolar üretilmesi

*   Raporlama,   veri   tabanı   konularında teknolojik yatırımların tamamlanması

*   Kurumsal   yönetim   kültürünün   en   üst yöneticiden       tüm        çalışanlara        kadar
yerleştirilmesi Finansal    yönetimin    profesyonellere verilmesi ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması

* Basel II ile öngörülen değişimlerin kobilere etkilerinin bilinmesi ve riskleri ölçülmesi

*  Sermayelerin  güçlendirilmesi  amacı  ile ortaklıkların kurulması, Dış yatırımcılarla kısmi veya tam ortaklıklar yapılması.

Sonuç:

Küçük   ve   orta   ölçekli   firmaların   dikkat etmeleri gereken husus değişimin kaçınılmaz bir  zorunluluk  olduğunun  bilincine  varmaları, mevcut    durumu    sürekli    sorgulamaları, geleceğe  yönelik  tahminler  ve  öngörülerde bulunmaları, işletmelerini şimdiden bu sürece hazırlama ve tüm bu sayılanlar için gerekirse
organizasyon    yapısından    iş    süreçlerine, pazarlama anlayışından ürün çeşidine kadar tüm  işleyişini  değiştirmeye  yönelik  adımları atmaya             kararlı   olmaları             gerekir.
Unutulmamalıdır   ki   Basel   II   standartlarına hazırlıklı olan firmalar diğerlerine göre önemli ölçüde avantaj sağlayacaklardır.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>