Yazar admin Aç Cuma, Nisan 21st, 2017
0 Comments

Ekap’daki Son Değişiklikler…18.04.2017

  EKAP’TA YENİLİKLER: 1) EKAP üzerinden yapılan tebligatların önce kaydedilip, ilgili sayı, tarih ve onay işlemleri tamamlandıktan sonra gönderilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır. 2) More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İhalelere Katılmaktan Yasaklanmak İçin Suçlanmak Yeterlimidir, Suç İsnadını İspatlamak Zorunlumu

İhaleye katılamamak , yasaklanmak için suçlanmak yeterli midir, isnadın ispatı zorunlumudur ? İhale yasaklısı olmak için 4734 Sayılı Yasanın (f) bendinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Emekli Sandığı Kanunu ile Tanınan Haklar Nelerdir?

Emekli Sandığı Kanunu ile Tanınan Haklar Nelerdir? Bu Kanun ile tanınan haklar başlıklar halinde Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilmiştir. Sosyal yardımlar ve diğer haklar ise Kanunun numaraları More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Dış alıma açık ihalelerde ihale isteklisi olan dış kaynaklı firmaların ihale yasaklılıkları söz konusu olabilir mi?

Dış alıma açık ihalelerde ihale isteklisi olan dış kaynaklı firmaların ihale yasaklılıkları söz konusu olabilir mi? Evet olabilir. 4734 Sayılı Yasanın 10. maddesi a bendinde “İflas eden, tasfiye More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Son Dakika…Emekli Promosyonunda Şok Artış

  Hükümet, emeklinin promosyon almasını kolaylaştırdı. Bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden istediği şartlar değiştirildi. Çalışma Bakanlığı, konuyla ilgili, “Emekliler, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır?

Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır? Yayın: 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete. KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yıllık Gelir Sigortası Nedir?

Yıllık Gelir Sigortası Nedir? Emeklilikte yeni dönem 1 Ekim‘de başlıyor 09 Eylül 2015 Çarşamba, 22:00 1 Ekim’de Bireysel Emeklik Sistemi için yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek Yıllık More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Yapım İşi ihalesi…Sözleşme İmzalanmış, Yer Teslimi Yapılmış, Henüz İşe Başlanmamış, Karşılıklı Sözleşme Feshi Yapılabilir mi?

4735 sayılı Kanunda hüküm bulunmamakla birlikte 22.06.2005 tarihinde yapılan değişiklik öncesi Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 48’inci maddesi “yüklenici ile idarenin, Borçlar Kanunu More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İsteklilerce sunulacak yabancı kaynaklı belgelerin İhale makamına sunulması nasıl olmalıdır?

İsteklilerce sunulacak yabancı kaynaklı yani Türkçe olmayan belgelerin İhale makamına sunulması nasıl olmalıdır? Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Suç Eşyası Yönetmeliği

23 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29662 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Açıkmaları

KDV UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDVGUT)” ile Katma Değer Vergisi Kanununun uygulaması More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmelik

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ

  25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, More...