Yazar admin Aç Salı, Eylül 19th, 2017
0 Comments

Geçici Köy Korucularına Yapılan Maaş Ödemesi Ve Ödenme Biçimi

GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA YAPILAN MAAŞ ÖDEMESİ VE ÖDENME BİÇİMİ I- GİRİŞ Geçici Köy Koruculuğu kurumu; 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun, 74. maddesinde 3175 sayılı Kanunla yapılan More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 25th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

21 Ocak 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29955 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Akdi (sözleşme) Faizi Ne Demektir?

Akdi faiz oranı, sözleşmede belirtilen faiz oranıdır. Taraflar, yaptıkları çeşitli türdeki sözleşmeler için (alım satım, kredi, kredi kartı vs) kendi aralarında akdi faiz oranı belirleyebilirler. Bankacılık More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

2017 Yılı Eşik Değerleri

    734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ (21.01.2017 tarih ve 29955 sayılı RG’ de yayımlanan 2017/1 nolu Kamu İhale Tebliği) Konusu K.Dayanağı 01.02.2016 – 31.01.2017 01.02.2017 More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Teminatın Hakedişten Kesilmesi Mümkün mü?

X İdaresi bina onarımı için ihaleye çıkıyor. İhale üzerinde kalan istekli %6 oranındaki kesin teminatın, kendisine verilecek ilk istihkaktan kesilmesi için dilekçe veriyor. Yapılacak işlem nedir? Yasanın More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Dul Aylığı Nedir? Dul Aylığı Kimlere Ödenir?

  Dul aylığı için 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim yatırılmalı SORU: Eşim sigortalı olarak kısa bir süre tekstil fabrikasında çalıştı. Maalesef kendisini yakın bir zamanda trafik kazasında More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Yasal Faiz Nedir? Temerrüt Faizi Nedir?

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU  KAPSAMINDA  TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

OYMA BAĞLAMA VE YAPRAK (ÇEMBER) BAĞLAMA FARKI NEDİR?

OYMA BAĞLAMA VE YAPRAK/ÇEMBER BAĞLAMA Bu konu ağacın biyolojik yapısı ve ses frekanslarının seyrettiği katman ile ilgilidir. Resimleri ve uzun anlatımları mevcuttur. Bir konuya açıklık getirmek isterim. More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Meslek Hastalıkları Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

Meslek Hastalıkları Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir? 5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Hastalık İzni Nedir? Kimlere Hastalık İzni Verilebilir?

Hastalık İzni Nedir? Kimlere Hastalık İzni Verilebilir? HASTALIK İZNİ Memurların, hastalıkları halinde doktor veya sağlık kurumlarının raporu üzerine, hizmet sürelerini de esas alarak verilen izin More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Ekap Nedir? Ekap Ne İşe Yarar?

ELEKTRİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) UYGULAMAYA GEÇTİ I-GİRİŞ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) uygulama tebliği, 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

İdarenin Hizmet Kusuru Nedir?

İdarenin mali sorumluluğu, yürüttüğü faaliyetlerin tabi olduğu hukuki rejime göre değişmektedir. İdarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden doğan mali sorumluluğu özel hukuk hükümlerine ve özellikle More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Genel Bütçe Nedir?

“Genel bütçe” olarak adlandırılan ve merkezi hükümet kurumlarını kap-sayan bütçe kapsamında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, yüksek yargı organları, bazı müsteşarlıklar ile bazı More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Bütçenin İşlev ve İlkelerinin 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi

BÜTÇENİN İŞLEV VE İLKELERİNİN 5018 SAYILI KANUN ve DİĞER KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ     Bütçeler kısa bir ifadeyle devletin belirli bir dönem içerisinde yapacağı harcamaları More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
2 Comments

Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

  Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü Nedir? Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir? Üniversitelerdeki “Özel Öğrenci” Statüsü 1. Giriş Özel öğrenciler, üniversitede normal eğitim-öğretim More...