Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 16th, 2017
0 Comments

Otomatik Katılım Uygulaması Sunan Emeklilik Şirketleri

Zorunlu BES Emeklilik Planı T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Tarih: 12 OCAK 2017 Sayı: 2017/08 Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması Kapsamında Emeklilik Planı Sunan Emeklilik More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 16th, 2017
0 Comments

Tayin Bedeli Nedir? Tayin Bedeli Kimlere Ödenir?

  Tayin bedelinin ne olduğunu, hangi personele hangi tutarda ödeneceğini, kanunda yer almayan personele tayın bedelinin nasıl ödeneceğini ve bu ödemeden yapılan kesintileri izah ederek, yeni maaş More...

Yazar admin Aç Pazartesi, Ocak 16th, 2017
0 Comments

Petrolün Tanımı ve Petrolün Kullanım Alanları

PETROLÜN TANIMI VE KULLANIM ALANLARI Ulaştırma, sanayi, enerji, konut ve tarım alanlarında yoğun olarak kullanılan petrol, adını Yunanca-Latince’de taş anlamına gelen “petra” ile yağ anlamına More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR I-GİRİŞ:   Yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olan vergi iadesi uygulaması, 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULANMASI

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE UYGULANMASI       I-GİRİŞ: Yaklaşık 20 yıldır uygulanmakta olan vergi iadesi uygulaması, 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Kamu Zararları Nasıl Takip ve Tahsil Edilir?

Kamu Zararları Nasıl Takip Edilir? Kamu Zararları Nasıl Tahsil Edilir? 19 Ekim 2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11058 Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Makale Talep

SIRA NO MAKALENİN ADI 1 İhalelere yapılacak şikâyetler ve başvuru yolları 2 15 Aralık Maaşları 3 Taşınır Mal İşlemlerinde Kullanılacak Defter ve Belgeler 4 Taşınır Mal İşlemlerinde Yeni sistem More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN-6552 Sayılı Torba Kanun

ref=”http://www.kamufinans.com/wp-content/uploads/2015/02/mevzuat-13.jpg”> İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununda Yer Alan Yetki ve Sorumluluklar Nelerdir? I. Giris Yeni Türk kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin yasal çerçevesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

E-Devlet Hizmet Yönetmeliği

3 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29820 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Mahalli İdarelerde (Belediyelerde) Kamu Zararının Tespiti

Mevzuatımızda Kamu Zararının Tespiti Ve Bildirilmesi Kamu zararları müfettiş, kontrolör ya da denetim elemanları tarafından yapılan kontrol, denetim veya inceleme sırasında tespit edilebileceği gibi, More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Kamu Zararlarının Tahsili Hakkında Yönetmelik Taslağı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA GÖRE SORUMLULUKLAR

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YER ALANLARIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARININ AÇIKLANMASI:               GİRİŞ  : 5018 Sayılı Kamu Mali More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ve AÇIKLAMASI

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla düzenlenmiş, söz konusu Kanun az sayıda değişiklikle More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Dünya Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

DÜNYA EKONOMİSİ YUSUF KELEŞ Hesap Uzmanı IMF’nİn Görevİ Para PİyasalarInda İstİkrarI SaĞlamak OlmalI; (IMF’nin Gelecekteki Görevi?) John Grieve Smith IMF’ deki görev değişimi, More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları Ek Ödeme Alır mı?

Konservatuarlarda Çalışan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları “Ek Ödeme” “Üniversite Tazminatı” ve “Akademik Teşvik “ Ödemelerini Alabilirler mi? 1. Giriş 11.10.1983 tarihli ve 2914 More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Yıllık İzin Nedir? Yıllık İzinde Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

YILLIK İZİN: 657 sayılı DMK NIN 23 üncü maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” hükmüne yer verilmiştir. İzin haklarından olan More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Memurların Geçici Olarak Görevlendirilmesi ve Özellik Gösteren Durumlar

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi

Sözleşmeli personelin disiplin cezası alması halinde sözleşmesinin feshi Kategori Sözleşmeli/399 Kanun / Madde(ler) 399 / 45 Tarih 18/05/2011 Kaynak 32 sayılı bülten 1. sayfa Özet 6111 sayılı Kanun More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması

Sözleşmeli personelin mazeret izni kullanması Kategori İzin Kanun / Madde(ler) 657 / 104, 122, 132, 203 Tarih 18/05/2011 Kaynak 32 sayılı bülten 1. sayfa Özet 6111 sayılı Kanun ile 657 Sayılı Devlet More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

İdarelerce Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilmesi

GİRİŞ Kamu ihalelerinden yasaklama kararlarının bir bölümü yargı organlarınca verilmesine karşın uygulamada en çok karşılaşılan biçimi idari mercilerce verilenlerdir. İdari mercilerce verilen More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

ADAY MEMURLARA İLİŞKİN İŞLEMLER

ADAY MEMURLARA İLİŞKİN İŞLEMLER I-GİRİŞ Anayasa’ nın amir hükmü gereği kamu hizmetleri memurlar eliyle yürütülmektedir. Bu çerçevede, kamu hizmetleri toplam ikibuçuk milyonu bulan memurlar More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI VE İDARELERİN SORUMLULUKLARI

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI VE    İDARELERİN SORUMLULUKLARI I-GİRİŞ Kamu alacakları tabiri, Devletin; sözleşme ve haksız fiil dışındaki, vergi kanunları ile kamu hizmetlerinin uygulamasından kaynaklanan More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

  2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini More...

Yazar admin Aç Pazar, Ocak 15th, 2017
0 Comments

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

  4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2012 (TL) CEZA More...