Yayınlandı: Çar, Ağu 16th, 2017

Aile Yardımı Ödeneği Kimlere Verilir?

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde “Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Aile Yardımı Ödeneği 2017
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, (2134) çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü ve aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.” hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü anılan Kanunun 203üncü maddesinde yer alan “Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.”hüküm ile belirlenmiştir.

Ayrıca, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anıllan Yönetmeliğin “Sosyal yardımlar” başlıklı 12 inci maddesinde “Kamu personeline yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.
a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.
b) Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir.” hükmü yer almaktadır.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12 maddesi hükmü uyarınca aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmek için beyanname verilmesi ve bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenmesi gerekmektedir.

Ayda 1 gün veya 1 hafta çalışan eş için aile yardımı kesilir mi?

Söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1-Eş için aile yardımından faydalanma 657 sayılı Kanunun 202 maddesi uyarınca her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ödenebilmektedir. Kendi adına dükkan açan eş için aile yardımdı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

2- Aile yardımından faydalanmak için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Aile Yardımı Bildirimi verilmesi gerekmektedir. Durum değişiklikleri de idareye bildirilmelidir.

3- Eş için aile yardımından faydalanmada yeni olarak yürürlüğe girmiş bir mevzuata rastlanılmamıştır.
kaynak:memurlar.net

Görüntüleniyor 3 Comments
Sizin
  1. ozkan bulut dedi ki:

    Çalışımiyorumda ssk yok 2cocuk var kiraciyim yardım almak istiyorum

  2. Mehmet dedi ki:

    Eşim çalışmıyor iş bulamadı ev hanımıyım iki çocuk var evimiz de yok adımıza hiç birşey bi maaş yokmu devletten bi destek bişey ssk da yok şimdilik.biz ölelim mi açlıktan yani napalım memur olmadıksa

  3. admin dedi ki:

    Bulunduğunuz ilin Valiliğine durumunuzu anlatan bir dilekçe ile başvurun….Yardım edilmesi sağlanacaktır….

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>