Yayınlandı: Cts, Ara 8th, 2018

2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı

2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı

2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı henüz belirlenmemiştir….
2019 Yılı Temerrüt Faiz Oranı belirlendiğinde sitemizde yer alacaktır….

2018 Yılı Temerrüt Faiz Oranı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü parasal sınırlar ve oranlar başlıklı 57 sıra numaralı tebliğinde yer alan 2018 kanuni faiz ve temerrüt oranları şöyle;
13 Ocak 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30300
TEBLİĞ (parasal sınırlar ve oranlar 2018)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 150,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

TABLO VI- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI2018 yılı 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)Yıllık Oran (%)  1.1/1/2017 tarihinden itibaren : 1.1. 2018 yılı Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,91.2. 2018 yılı Temerrüt faiz oranı 1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse91.2,2. Ticari işlerde (31/12/2016 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)9,752.1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için : 2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,92.2. Temerrüt faiz oranı 2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse92.2.2. Ticarî işlerde (14/12/2Ö14 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)10.53.1/1/2014 – 31/12/2014 donemi için 3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,93.2. Temerrüt faiz oram 3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse93.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)11,75

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>