Yayınlandı: Paz, Eki 14th, 2018

2019 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

2019 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

2019 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri henüz yayınlanmamıştır….

2019 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri yayınlandığında sitemizde yer alacaktır….

 

2018 Harcama Yetkilisi Mutemedi Limitleri

Harcama yetkilisi mutemedi olanlara ihale sürecini bekleyemeyecek ivedi işlere ve yapılacak harcamaya ait mevzuatının öngördüğü hallerde verilen avanslara yönemlik parasal sınırlar şöyle;2018 Yılında Mutemetlere Verilebilecek Avans Miktarları

2018 YILI ÖN ÖDEME AVANS İŞLEMLERİ TUTAR VE MİKTARLAR
2018 HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. 2018 Yılında Yapım işleri ile mal ve hizmet alınılan için avans miktar

1.1. İlîerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir

belediyesi sınırlan içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde

1.2. Diğer ilçelerde

1.350

700

2. 2018 Yılında Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,

şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin şevkinde

kullanılmak üzere avans miktarı

15.500
3. 2018 Yılında Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara verilecek avans 9.000
4.   Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere 26.000
5. 2018 Yılında Mahkeme harç ve giderler için verilecek avans miktarı

5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için

5.2. Diğer il ve ilçeler için

94.700

34.400

6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 71.000
7. 2018 Yılında İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak

akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere  verilecek avans

7.000
8. 2018 Yılında Yakalanan yasadışı göçmenler ile stnırdışı edilecek

şahıslar için kullanılmak üzere verilecek avans

 28.500
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

515.000
10. 2018 Yılında Yargılama Giderleri için verilecek avans 14.650
11. 2018 Yılında Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için) avans 3.250
12. 2018 Yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın

konukevleri ve bağlı bilimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için avans

12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde

12.2. Diğer il ve ilçelerde

6.200

3.650

B- 2018 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
1.2018 Yükseköğretim Kurumları için Avans Sınırlar

1.1. 2018 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıktan için avans

1.2. Diğer birimleri için

7.000

1.350

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanlığı mutemetlerine

3.800
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile

Türk Patent ve Marka Kurumu mutemetlerine

14.800
4. Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğü mutemetlerine 41.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve

Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine

5.1, Kuruluş merkezinde

5.2. Merkez dışındaki birimlerde

115.000

200.000

6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel

Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

mutemetlerine

6.1. Kuruluş merkezlerinde

6.2. Merkez dışındaki birimlerde

970.000

390.000

7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine 970.000
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları

Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama

Genel Müdürlüğü mutemetlerine

180.000
9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığı mutemetlerine

150.000
10. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için 1.350
Ön ödemeler arasında yer alan avans için bütkeç kanunu ile harcam yetkilisi mutemedi görevlilerine getirilen tutar sınırlaması şöyle;

HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2018 – 31.12.2018)

Kanuni Dayanağı

Konusu

Tutarı

5018 s. K. mad. 35,

7066 sayılı

Bütçe Kanunu

(i) cetveli

-Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;

1-İllerde, kuruluş merkezlerinde, B.Şehir Bel. sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’ igeçen ilçelerde

1.350,00

2-Diğer ilçelerde

700,00

-Şehit cenazelerinin nakli amacıyla

15.500,00

-Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara

9.000,00

-Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için)

34.400,00

-Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)

94.700,00

-Doğal afetlernedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için

71.000,00

-İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için

7.000,00

 

HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI (01.01.2017 – 31.12.2017)

Kanuni Dayanağı

Konusu

Tutarı

5018 s. K. mad. 35,

6767 sayılı

Bütçe Kanunu

(i) cetveli

-Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;

1-İllerde, kuruluş merkezlerinde, B.Şehir Bel. sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’ igeçen ilçelerde

1.300,00

2-Diğer ilçelerde

675,00

-Şehit cenazelerinin nakli amacıyla

14.900,00

-Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara

8.700,00

-Mahkeme harç ve giderleri (Diğer il ve ilçeler için)

32.000,00

-Mahkeme harç ve giderleri (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)

88.000,00

-Doğal afetlernedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için

68.000,00

-İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için

6.550,00

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>