Yayınlandı: Sal, Eyl 11th, 2018
İşçi | Yazar hy nt

2018 Kamu İşçi İkramiyelerinin Verilme Tarihleri


Kamuda çalışan işçi ikramiyeleri resmi gazetede yayınlanan ”6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ek ikramiyeler hakkında bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda işçilerin ek ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belirtildi.

Resmi Gazete’de26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan kararnamede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere ödenecek olan ilave tediye tarihleri belirtildi.

Söz konusu karara göre kamu işçilerine ödenecek olan ilave tediyelerin ilki 18 Ağustos 2018 tarihinde ikinci tediye ise 7 Aralık 2018 tarihinde ödenecektir.

SÖZ KONUSU KARAR

Söz konusu kararda “4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan kanunun 3. maddesine göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2018, diğer yarısının 7/12/2018 tarihinde ödenmesine, mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Kamu işçileri her yıl 4 taksit halinde işçi ikramiyesi alırlar ve kamu işçi ilave tediyeleri 2018 yılı tarihleri de resmi gazetede yayınlanarak ilan edildi. İşte işçi ikramiyeleri 2018 ve kamu işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek ile ilgili detaylar…
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrolarında görev yapan işçilere ödenecek olan ilave tediye ödeme tarihleri bugunkü resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belli oldu.Buna göre 6772 sayılı kanuna göre ödenecek olan 2018 yılı ilave tediyelerinin (işçi İkramiyelerinin ) ilk taksiti 26.01.2018 tarihinde tarihinde ikinci taksitinin ise 08.06.2018 tarihinde ödenmesine karar verildi.

Madenlerde çalışan işçilere yapılacak olan ilave tediyenin ise tamamının 24.12.2018 tarihinde ödenmesine karar verildi.

 

Kanun Maddesi İlave Tediye Gün Sayısı İlave Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur. Ocak ve Haziran Ayında Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.
6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı
olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha
yapılabilir. (2)
13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır. Ağustos veya Eylül ayında 13 günlük kısım  ve Aralık Ayında  13 günlük kısım Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.

Kamu da çalışan işçilere ödenecek olan ikramiyelere ilişkin düzenleme 6772 sayılı Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanuna göre kanunda işçi sayılan herkes ilâve ikramiye tediye alabileceklerdir.İşçilere ödenecek ikramiyenin hesaplanmasında hafta tatilleri dikkate alınmadığından işçilere ödenecek olan ikramiye hesabında bir aydaki gün hesabı 26 gün üzerinden yapılmaktadır.6772 sayılı kanunda işçi ikramiyelerinden sigorta primi kesilmeyeceğine ilişkin hüküm bulunmakla birlikte 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işçilere ödenecek ikramiyelerden de sigorta primi kesilmesine başlanmıştır.Ayrıca işçi ikramiyelerinden gelir ve damga vergisi de kesilmek zorundadır.Bu nedenle işçiye yıl içerisinde ödenecek ilk ikramiye ile sonraki ikramiye arasında vergi diliminden kaynaklanan farklılık bulunabilmektedir.

2018 yılında işçilere ödenecek ilave tediye ödemelerine örnek olması açısından belli tutarlara göre ilave tediye hesaplaması yaparak aşağıda yer alan tabloda gösterdik.6772 sayılı kanun kapsamında çalışan işçilerin aşağıda gösterilen ikramiye tutarlarının yarısını 26.01.2018 tarihinde ikici yarısını ise 08.06.2018 tarihinde alacaklar.Yapılan hesaplamalar % 15 lik vergi dilimine göre yapılmış olup işçilerin ikinci dönemde alacakları ikramiye tutarlarında vergi dilimine göre azalma olacaktır.

Brüt Aylık Ücret  Yıllık 52 Günlük İkramiye Net Tutar
2.000,00 2.478,11
2.200,00 2.726,07
2.400,00 2.974,03
2.800,00 3.469,57
3.000,00 3.717,53
 
Görüntüleniyor 1 Comments
Sizin
  1. mevlüt dedi ki:

    18 08 2018 ikramiye birde 17 08 2018 diyorsunuz 17 08 2018 aldık 18 08 2018 yatacakmı

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>