Yayınlandı: Per, Ağu 17th, 2017

2017 Yılı Evde Bakım Aylığı Ne Kadar?

 

Bakıma muhtaç Engellilere Evde Bakım Aylığı Ödemeleri
-2017 Yılı Evde Bakım Aylığı-

Engellilik sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiye evde bakan akrabasına evde bakım aylığı ödenmektedir.

Aylık bağlanma şartı

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgarî ücretin aylık net (asgari geçim indirimi hariç) tutarının 2/3’ünden daha az olması (2017 yılında aylık 847,16 TL den daha az olması) koşulu bulunmaktadır.

Bağlanacak aylık tutarı

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

2017 yılının ilk altı ayında (0,96058 x 10.000) = 960,58 TL aylık.

Başvuru;

Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardımlara ilişkin iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca gerçekleştirilir.

Bakıma muhtaç özürlüye akrabaları tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım hizmetini veren kişinin, il veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>