Yayınlandı: Çar, May 17th, 2017

2017 Belediye Encümenince Verilecek Cezalar…Belediye Cezaları

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2017 – 31.12.2017)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 474 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

132

132

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

674

674

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

674

674

Pazarcıya

67

67

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

2.702

2.702

Pazarcıya

270

270

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

2.702

2.702

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

4.055

4.055

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

6.760

6.760

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

13.521

13.521

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

13.521

13.521

Belediye Cezaları 1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

227

227

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama 1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

456

9.186

Sular Kanununa göre ceza 831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

227

227

Hafta Tatili Hakkında K. Göre ceza 394 s. K. (5728 s.K. değ.) 10. mad.

179

179

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza 6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

179

179

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza 2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.287

2.586

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

227

227

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar 655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

78 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

81,34

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

162,74

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

325,53

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

651,12

30 metreden büyük olanlar

1.302,32

– Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.
Not:– 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

– Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>