Son Dakika…Emekli Promosyonunda Şok Artış

  Hükümet, emeklinin promosyon almasını kolaylaştırdı. Bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden istediği şartlar değiştirildi. Çalışma Bakanlığı, konuyla ilgili, “Emekliler, More...

Yazar admin | Yayınlanmış 8 dakika Önce

Teklif ve Teminat Geçerlik Süresinin Uzatılması…KİK Kararı

Teklif geçerlik süresinin uzatılması Toplantı No : 2015/067 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 11.11.2015 Karar No : 2015/UH.III-3030 Şikayetçi: Dorate Grup More...

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme (27.05.2016 tarihinde yapılan değişikliklerden sonra)

Danıştay 13. Dairesi 11.03.2015 tarih ve 2014/3010 Esas Nolu karar ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin More...

İmza sirkülerinin ilk iki sayfasının fotokopi olarak sunulmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ’ne uygun olmadığı

imza sirkülerinin ilk iki sayfasının fotokopi olarak sunulmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci More...

Cins Tashihi Nedir? Cins Tashihi Ne İşe Yarar?

Cins tashihi yapılan gayrimenkullerin değer artış kazancı vergisi! Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının hesaplanmasında, iktisap More...

Değer Artış Kazancının Tespitinde Gayrimenkulün İktisap Tarihi

                                                                                                  Ankara; More...

6111 sayılı Kanunun Belediye Alacakları Bakımından Kapsamı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.MAH.0.01.01.00/ 8311 22/03/2011 Konu More...

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Kanunlarının Getirdiği Sistem

  TÜRK İDARE SİSTEMİ İÇERİSİNDE YEREL YÖNETİMLER VE YENİ MAHALLİ İDARE KANUNLARININ More...

Türkiye’de Gayrimenkul Sektörünün Gelişimi

Gayrimenkul Avrupa’nın geleceği en parlak gayrimenkul pazarlarından biri olan Türkiye için emlak pazarlarında sıklıkla kullanılan “konum,...

Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Çalışır?

Gayrimenkul sektörünü finansman açısından rahatlatacak, tasarrufları az olan vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak gayrimenkul sertifikası sisteminde...

Kentsel Dönüşüm Ne Demektir?

Kentsel Dönüşüm ne demektir? 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 maddesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı; kentin...

Son Dakika…Emekli Promosyonunda Şok Artış

  Hükümet, emeklinin promosyon almasını kolaylaştırdı. Bankaların promosyon ödemesi için emeklilerden More...

Emekli Sandığı Kanunu ile Tanınan Haklar Nelerdir?

Emekli Sandığı Kanunu ile Tanınan Haklar Nelerdir? Bu Kanun ile tanınan haklar başlıklar halinde Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilmiştir. Sosyal yardımlar..

Kendi İşyerimde Sigortalı Olabilir miyim?

Kendi İşyerinde Sigortalı Gözükenler Dikkat Kendilerine ait işletmelerinde veya ortağı oldukları şirketlerde 4B’li (Bağkurlu) olmak yerine daha erken emekli olabilmek veya..

Taşınmaz Cins Değişikliği Nedir? Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tanım : Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, More...

İmar Planı Yapımı Süreçleri Nelerdir?

Plan yapımı hangi süreçlerden geçer? Plan Yapım Süreci: l-İdarece imar planı hazırlama kararının alınması ll-Planlama alanının sınırlarının tespit edilmesi lll-Halihazır haritanın..

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

28 Şubat 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29638 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ,..

Pomem Başvuru Şartları Nelerdir?

Pomem Başvuru Şartları Nelerdir? Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2014-2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden..

Kopuz Nedir? Kpouz Akordu Nasıl Yapılır?

    Kopuz denilen sazlar aslında hemen her zaman 32-35  tekne civarlarında üç telli bağlamalardır. Kopuz kelimesi, bilinmekle birlikte spesifik olarak..

Bot Hesap Nedir? Bot Hesap Nasıl Kullanılır?

Bot Hesap Gerçek kullanıcılar tarafından yönlendirilen çoğu bot hesaplar aynı anda aynı hashtag (etiket) üzerinden aynı mesajları paylaşarak kamuoyu yaratmak amacıyla..

İşletmelerde Güç Kültürü Ne Demek?

Güç Kültürü Güç Kültürü ağırlıklı bir işletme, kaynaklara ulaşımda eşitsizlik esasına dayanır, bireyler, ödüllendirilerek veya cezalandırılarak ve güçlü bir lider ile..